Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelmat


Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää suomen- ja englanninkielistä amk- ja YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä tutkintoihin kuuluvia valinnaisia ja nonstop-opintoja. Lisäksi tarjolla on jatkuvaan oppimiseen sopivia avoimen amk:n opintoja, ammatillista erikoistumis- ja täydennyskoulutusta sekä erityisesti maahanmuuttaneille suunnattua koulutusta.

Savonian opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa määritellään tutkinnon ja opintojaksojen osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit sekä opintojen rakenne ja eteneminen. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään. Arviointikriteerit kuvaavat osaamisen tasoja. Opetussuunnitelma toimii opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) pohjana.

Opetussuunnitelmien sisältöä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa, ja päivitystarve tarkistetaan vuosittain. Jokaisella opiskelijaryhmällä on oma opetussuunnitelmansa. Koulutusten opetussuunnitelmat löytyvät aloitusvuosittain näiltä sivuilta.

Tutkinto-ohjelmien opintotarjonta suunnitellaan lukuvuosittain, jolloin täsmennetään opintojaksojen ajoitukset ja laaditaan tarkennetut opetuksen toteutussuunnitelmat.