Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK): LYDA24KY

Tunnus: LYDA24KY

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa liiketalouden alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Tradenomi (ylempi amk) on englanniksi Master of Business Administration (Amk-asetus 1129/2014).

Nopeasti muuttuvat työelämä vaatii digitalisaation asiantuntijoita ja kykyä tarttua muutostarpeisiin. Tutkinto antaa erityisesti valmiuksia:
- sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ja niiden toimivuuden analysointiin, arviointiin, kehittämiseen ja jalkauttamiseen
- toimia menestyksekkäästi digitalisaation asiantuntijana sote-kentällä.

YAMK-tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 ja se antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Ammatilliset ja yamk-tutkintojen yhteiset osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman liitteissä. Ammatilliset osaamistavoitteet ovat
- digitalisaation asiantuntijuusosaaminen
- digitaalisten menetelmien ja ratkaisujen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan prosessien kehittämisessä
- kumppanuusosaaminen.

Opinnot muodostuvat koulutusalan ammattiopinnoista (30 op) ja monialaisista valinnaisista opinnoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyöhön sisältyy 5 opintopisteen laajuinen pakollinen opintojakso Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä.

Tutkinto sisältää paljon mahdollisuuksia opiskelupolun personointiin. Opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Tutkinto sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä. Savonian henkilöstö ohjaa henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Tutkintoon voidaan sisällyttää Savoniassa tai muissa korkeakouluissa suoritettuja saman tasoisia opintoja. HOPSiin voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja edellyttäen, että opiskeluoikeusaika riittää tutkinnon suorittamiseen.

Toteutus

Opiskeluoikeusaika on 3 vuotta. Opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksilöllisen opiskeluaikataulun vuoksi ja on tyypillisesti työn ohessa opiskelevilla 1–3 vuotta. Päätoimisesti opiskelevalla opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työelämäkokemusta, jota syvennetään asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisellä opetuksella. Reflektiivisyys, tutkimuksellisuus sekä tiedon ja osaamisen jakamisen periaate korostuvat. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen.

Opinnot ovat verkko-opiskelua, jossa itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työelämä ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, ja oppimistehtävät ja opinnäytetyö kytkeytyvät yleensä oman työpaikan kehittämiseen.

Kunkin opintojakson arviointi perustuu arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa. Opinnäytetyön ja monialaisten valinnaisten opintojen arviointikriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
LYDA24KY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
LYDA24KY-1002
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
4_TYDA10 Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5
4_TYDA20 Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa järjestelmissä 5
4_TYDA30 Potilas- ja asiakasturvallisuus digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä 5
4_TYDA40 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuotekehitys ja hankinta 5
4_TYDA60 Palveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5
YT00BB78 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö potilas- ja asiakastyössä 5
YONT
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5
Yhteensä 90 20 30 10 0 20 15 15 5 5 0 20 15 15 5 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LYDA24KY-1001
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
LYDA24KY-1002
Syventävät alakohtaiset opinnot

(Valitaan kaikki)

30
4_TYDA10 Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5
4_TYDA20 Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa järjestelmissä 5
4_TYDA30 Potilas- ja asiakasturvallisuus digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä 5
4_TYDA40 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuotekehitys ja hankinta 5
4_TYDA60 Palveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5
YT00BB78 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö potilas- ja asiakastyössä 5
YONT
Opinnäytetyö
30
YONT-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
5_SAVYONT50 Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5
YO00BA42 Opinnäytetyön toteutus 25
YXMON
Monialaiset valinnaiset opinnot
10 - 30
YXMON-1001
Monialaiset valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

10 - 30
4_X992006 Asiantuntijuus ja johtaminen 5
4_X992012 Digitalised Working Environment 5
4_X992058 Expertise and Leadership 5
4_X992010 Hyvinvointi työyhteisössä 5
4_X992056 Innovation Knowledge 5
4_X992014 Innovaatio-osaaminen 5
4_X992032 Kehittävä työote 5
4_X992034 Kohti hiilineutraalia Suomea 5
4_X992036 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
4_X992026 Lähijohtajan vuorovaikutteinen viestintä 5
4_X992038 Monikulttuuristuva työympäristö 5
4_X992040 Palvelumuotoiluajattelu 5
4_X992064 Service Design in Practice 5
4_X992060 Strategic Project Knowledge 5
4_X992062 Strategic Thinking and Future Orientation 5
4_X992000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5
4_X992030 Strateginen projektiosaaminen 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
4_X992008 Working and Studying in International Environment 5
4_X992028 yPolku1 - Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5