Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutus: JOD22SDTY

Tunnus: JOD22SDTY

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Työn digitalisoituminen muokkaa työn tekemisen tapoja ja haastaa ottamaan haltuun digitaalisia työkaluja.

Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutus antaa monipuolisen näkemyksen ajankohtaisista tekijöistä, joilla kullakin on merkitystä työympäristön digitalisaatiossa. Se antaa valmiuksia myös oman työn ja itsensä kehittämiseen sekä työyhteisön ja organisaation kehittämiseen vastamaan tämän ajan haasteita.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Osaajakoulutukseen käytyään opiskelija
- osaa tarkastella digitaalista työympäristöä käytännönläheisesti useasta eri näkökulmasta
- osaa käyttää konkreettisia, ajantasaisia työkaluja työskennellä menestyksekkäästi digitaalisessa työympäristössä
- osaa kehittää työn tekemisen tapojaan ja hyödyntää osaamistaan tuloksekkaassa työssä sekä työyhteisön kehittämisessä Asiantuntijuus kehittyy opintojaksoille määriteltyjen osaamistavoitteiden kautta. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää osaamista ja taitoja hyödyntää työssä ja työyhteisön kehittämisessä digitaalisia työkaluja. Koulutus kehittää myös osallistujien työskentelytapoja vastaamaan tämän ajan haasteita ja toimintaympäristöä. Koulutuksessa painotetaan monipuolista näkemystä.

Toteutus

Digitaalinen työympäristö -opinnot koostuvat kymmenestä eri opintojaksosta, kukin 2 - 5 op. Osaajakoulutukseen tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Kun on suorittanut 30 op, saa Digitaalinen työympäristö -osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Lisäksi jokaisesta erillisestä avoimen amk:n suorituksesta tallentuu tieto Oma opintopolku -palveluun, mistä suoritustietoja voi jakaa esim. työnantajalle tai opintoja hyväksiluettaessa.

Kun sinulla on koossa 30 op, lähetä siitä ilmoitus avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Liitä mukaan myös oma sähköpostiosoitteesi, sillä merkki lähetetään siihen osoitteeseen. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavina verkko-opintoina. Verkko-opintojaksojen suorittaminen tapahtuu itsenäisesti. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Opintoja on mahdollista hyväksilukea Savonian eri tutkinto-ohjelmiin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksot eivät sisällä läsnäoloa vaativia suorituksia. Opintojaksot ovat 2 - 5 op:n laajuisia. Osaajakoulutukseen tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti opintokokonaisuuteen kuuluvien joukosta.

Opintojaksojen ajallinen sijoittuminen on esitetty kohdassa Opintojen rakenne. Osa opintojaksoista toteutuu koulutuksen aikana vain kerran, osa useammin. Opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kukin opintojakso on suoritettava opintojaksolla ilmoitettavien suoritusvaatimusten mukaisesti.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2023
JOD22SDTY-1001
Perusopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
JOD22SDTY-1005
Kesän 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
4_CO22KESGOMAR Google-markkinoinnin perusteet haltuun 3
4_CO22KESLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2
JOD22SDTY-1007
Nonstop-tarjonta lukuvuonna 2022 - 2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 3)

0 - 3
JD00BA36 Työelämän digitaitoja 3
JOD22SDTY-1006
Syksyn 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_CO22SLIX1100 User Experience Design 5
4_CO22SLLX2100 Turvallisesti kyberajassa 5
4_CO22SLLV1100 Digimarkkinoinnin perusteet 5
4_CO22SLLV2000 Strateginen sisältömarkkinointi 5
JOD22SDTY-1008
Kevään 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4_CO23KITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3
4_CO23KLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2
4_CO23KGOOMA Google-markkinoinnin työkalut 5
JOD22SDTY-1009
Kesän 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 2)

0 - 2
CO00BC28 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2
Yhteensä 30 35 21.5 13.5 21.5 13.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
JOD22SDTY-1001
Perusopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
JOD22SDTY-1005
Kesän 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
4_CO22KESGOMAR Google-markkinoinnin perusteet haltuun 3
4_CO22KESLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2
JOD22SDTY-1007
Nonstop-tarjonta lukuvuonna 2022 - 2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 3)

0 - 3
JD00BA36 Työelämän digitaitoja 3
JOD22SDTY-1006
Syksyn 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_CO22SLIX1100 User Experience Design 5
4_CO22SLLX2100 Turvallisesti kyberajassa 5
4_CO22SLLV1100 Digimarkkinoinnin perusteet 5
4_CO22SLLV2000 Strateginen sisältömarkkinointi 5
JOD22SDTY-1008
Kevään 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
4_CO23KITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3
4_CO23KLINK Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2
4_CO23KGOOMA Google-markkinoinnin työkalut 5
JOD22SDTY-1009
Kesän 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 2)

0 - 2
CO00BC28 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2