Siirry suoraan sisältöön

Ilmastoturvallisuus-osaajakoulutus (YAMK-taso): JOA23SILM

Tunnus: JOA23SILM

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Ilmastoturvallisuuden osaajakoulutus on tarkoitettu kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille, jotka ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon. Koulutuksen yhteiseen osaan sisältyvät opintojaksot ovat monialaisia. Alakohtaisissa opinnoissa voi valita opintojaksoja terveys-, luonnonvara- tai teknologia-alalta.

Koulutuksessa vahvistetaan ilmastonmuutokseen liittyvää varautumis- ja sopeutumisosaamista monialaisesti ja alakohtaisesti. Vapaaehtoiset webinaarit ja työpajat tukevat opiskelijan verkko-opiskelua antamalla valmiuksia toimia monialaisessa yhteistyössä.

Koulutuksen laajuus 30 op tarkoittaa 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus rakentuu ohjatusta verkko-opiskelusta sekä vapaaehtoisista webinaareista ja työpajoista. Oppimistehtävien avulla opiskelija syventää osaamistaan ja painottaa sitä työssään tarvitsemaansa osaamiseen. Opintojen aikana osaamista arvioidaan opettajan antamalla henkilökohtaisella palautteella, osana työpajatyöskentelyä sekä opiskelijan itsearviointina. Opintojaksojen toteutusta, suoritusta ja arvioinnin kriteereitä koskeva tarkempi kuvaus näkyy kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Ilmastoturvallisuus -osaajakoulutuksen tavoitteena on ilmastonmuutokseen liittyvä varautumis- ja sopeutumisosaaminen ja osaamisen syventäminen. Koulutuksessa syvennytään monialaisesti ja alakohtaisesti ilmastoturvallisuuden ja vihreän siirtymän sekä vastuullisen toiminnan kansallisiin sekä kansainvälisiin sääntely- ja ohjausmekanismeihin. Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa ilmastoturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja ilmastoviestintää osana oman alansa toimintaa ja rahoitusta.

Tavoitteena on, että
- tunnet keskeiset ilmastoturvallisuutta määrittelevät kansalliset ja globaalit sääntely- ja ohjausmekanismit
- saat valmiuksia ennakoida, suunnitella ja toteuttaa organisaatio- ja alakohtaista toimintaa ilmastonmuutoksen varautumiseen ja sopeutumiseen liittyen
- hallitset ilmastoturvallisuuden ja vihreän siirtymän viestintä- ja rahoitusstrategian lähtökohtia
- syvennät ilmastoturvallisuuden ja kestävän kehityksen osaamistasi sekä monialaisesti, että alakohtaisesti joko terveys-, luonnonvara- tai teknologia-alalla

Toteutus

lmastoturvallisuus YAMK -osaajakoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelija voi sitoa opinnot omaan toimintaansa tai työhönsä ja taustaorganisaatioonsa oppimistehtävien avulla. Opiskelu toteutuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Koulutus toteutetaan lukuvuoden 2023–2024 aikana.

Opiskelijan osaaminen arvioidaan eri opintojaksojen osaamistavoitteiden pohjalta ylemmän ammattikorkeakoulun arviointikriteereihin perustuen. Arvioinnin keinoja ovat muun muassa oppimistehtävät ja itsearviointi.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2023 2. / 2024
JOA23SILM-1001
Yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA19 Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia 5
JD00BA20 Vastuullinen vihreä siirtymä 5
JD00BA21 Ilmastoturvallisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin menetelmät 5
JOA23SILM-1002
Alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
JOA23SILM-1003
Terveysala

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA22 One Health: ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys 5
JO00BH44 Green care -luontohyvinvointikonseptin mahdollisuudet 5
JD00BA24 Ilmastoturvallinen terveydenhuolto 5
JOA23SILM-1004
Vastuullinen teknologiateollisuus

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA25 Vähähiilinen teknologiateollisuus 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
JD00BA26 Digivihreä teknologiateollisuus 5
JOA23SILM-1005
Luonnonvara-ala

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA27 Ilmastoturvallisuus maataloudessa 5
JD00BA28 Ilmastoturvallisuus, ruoantuotannon kestävyys ja ruokaturva 5
JD00BA29 Maatilan ilmastoturvallisuuden kehittäminen 5
Yhteensä 30 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
JOA23SILM-1001
Yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA19 Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia 5
JD00BA20 Vastuullinen vihreä siirtymä 5
JD00BA21 Ilmastoturvallisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin menetelmät 5
JOA23SILM-1002
Alakohtaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
JOA23SILM-1003
Terveysala

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA22 One Health: ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys 5
JO00BH44 Green care -luontohyvinvointikonseptin mahdollisuudet 5
JD00BA24 Ilmastoturvallinen terveydenhuolto 5
JOA23SILM-1004
Vastuullinen teknologiateollisuus

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA25 Vähähiilinen teknologiateollisuus 5
4_X992042 Vastuullinen organisaatio 5
JD00BA26 Digivihreä teknologiateollisuus 5
JOA23SILM-1005
Luonnonvara-ala

(Valitaan kaikki)

15
JD00BA27 Ilmastoturvallisuus maataloudessa 5
JD00BA28 Ilmastoturvallisuus, ruoantuotannon kestävyys ja ruokaturva 5
JD00BA29 Maatilan ilmastoturvallisuuden kehittäminen 5