Siirry suoraan sisältöön

Valinnaiset kieliopinnot

Tunnus: KIELET

Kuvaus

Valinnaisten kielten opinnoissa pyritään antamaan opiskelijalle sellainen sekä suullinen että kirjallinen kielitaito, jota opiskelija voi hyödyntää jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Tavoitteena on antaa opiskelijalle myös riittävästi kulttuuritietoutta ja viestintätyökaluja, jotta opiskelija osaa toimia vieraassa kulttuurissa sekä vapaa-ajalla, opiskeluissa että työssä. Jatkokursseilla opiskelija syventää osaamistaan siten, että hän pystyy hyödyntämään kielitaitoaan opinnoissaan esim. vaihto-opiskelijana, jatko-opinnoissa, työharjoittelussa ulkomailla, työelämässä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Osaamistavoitteet

Savonia tarjoaa monipuolisen valikoiman valinnaisia, monialaisia kieliopintoja. Valinnaisista kielistä on tarjolla kolmea eri tasoa eli perusteet, jatkokurssi 1 sekä jatkokurssi 2. Poikkeuksena tähän on italia, josta on tarjolla perusteet ja jatkokurssi.

Perusteet on tarkoitettu vasta-alkajille eli opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelleet kyseistä kieltä aiemmin. Perusteet-opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy jokapäiväisistä, arkisista puhe-, kirjoitus- ja viestintätilanteista.

Jatkokurssi 1 jatkaa siitä, mihin perusteet-opintojaksolla jäätiin ja vastaavasti jatkokurssi 2 jatkuu siitä, mihin opintojaksolla jatkokurssi 1 jäätiin. Jatkokurssien myötä valmiudet käyttää kieltä monipuolisesti myös opinnoissa esim. vaihto-opiskelijana, jatko-opiskelijana, työharjoittelussa ja työelämässä lisääntyvät. Lisäksi opiskelija on tietoinen eri kulttuurien erityispiirteistä ja osaa toimia niiden mukaisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Opiskelijan on mahdollista valita jatkokurssi, vaikka hän ei olisi suorittanut Savoniassa kyseisen kielen edeltävää/ edeltäviä opintojaksoja, jos hänellä on jo edeltävää/ edeltäviä opintojaksoja vastaavat tiedot.

Monialaisia kielten valinnaisia opintojaksoja on tarjolla vuosittain. Useita opintojaksoja on tarjolla sekä lähi- että verkkototeutuksina. Niiden toteutuminen riippuu siitä, kuinka moni opiskelija on opintojakson valinnut. Eritasoiset toteutukset ovat tarjolla sekä syksyisin että keväisin eli opiskelijan on mahdollista valita hänelle paras ajankohta ja jatkaa seuraavalle tasolle ilman pitkää taukoa eli vielä silloin, kun aiemmin opittu on vielä hyvin muistissa.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 25 op

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KIELET-1001

Intercultural Communication

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_LIX000 Learn Language and Culture in Tandem 3
4_EXV8090 Tools for Multilingual Environment 5
XO00BG60 Survival Finnish for exchange students 3
XO00BM43 Multi-Cultural Communication (Intensive Week) 3
KIELET-1002

Ruotsi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
XO00BA76 Ruotsi rullaamaan 2
4_LLXR200 Mera svenska på jobbet 5
KIELET-1003

Englanti

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_EXV8000 Boost Your English 5
XO00BJ10 Hop On -englannin preppauskurssi 2
KIELET-1004

Saksa

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_X00S100 Saksan perusteet 5
4_X00S200 Saksan jatkokurssi 1 5
4_X00S300 Saksan jatkokurssi 2 5
XO00BP82 Grundelemente für technisches Deutsch – Saksan peruspalikoita tekniikan alalle 1
KIELET-1005

Venäjä

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_X00V100 Venäjän perusteet 5
4_X00V200 Venäjän jatkokurssi 1 5
4_X00V300 Venäjän jatkokurssi 2 5
KIELET-1006

Espanja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_X00H100 Espanjan perusteet 5
4_X00H200 Espanjan jatkokurssi 1 5
4_X00H300 Espanjan jatkokurssi 2 5
CO00BP51 Espanjan perusteet 5
KIELET-1007

Ranska

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_X00F100 Ranskan perusteet 5
4_X00F200 Ranskan jatkokurssi 1 5
4_X00F300 Ranskan jatkokurssi 2 5
KIELET-1008

Italia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
4_X00I100 Italian perusteet 5
4_X00I200 Italian jatkokurssi 5
KIELET-1009

Norja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
XO00BP37 Snakker du norsk? Norjan alkeet 1