Siirry suoraan sisältöön

Urheiluakatemiaopinnot 1Laajuus (5 op)

Tunnus: 4_SAVURH01

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- tuntee paikallisen urheiluakatemian palvelutarjonnan ja osaa tarvittaessa neuvotella erilaisista, paremmin itseä hyödyttävistä palvelun muodoista
- osaa neuvotella urheilun ja opiskelun yhdistämisen edellyttämistä ratkaisuista hyvissä ajoin etukäteen sekä oppilaitoksen että urheiluakatemian toimijoiden kanssa
- tunnistaa ammatillisen ja urheilu-uran yhteensovittamisen vaatimukset, sekä osaa asettaa tavoitteita kahden uran eteenpäin viemiseksi
- osaa toimia suunnitelmallisesti opinnoissaan ja urheiluvalmennuksessa

Sisältö

- johdatus urheiluakatemiatoimintaan ja Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaan
- henkilökohtaisen opiskelu- ja valmentautumissuunnitelman laatiminen
- kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
- akatemian palvelut vs. henkilökohtaiset tarpeet
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- opetukseen, valmennukseen ja vertaistapaamisiin osallistuminen