Siirry suoraan sisältöön

Urheiluakatemiaopinnot 2Laajuus (5 op)

Tunnus: 4_SAVURH02

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- tuntee kahden uran tuoman kokonaiskuorman reunaehdot ja osaa ennakoida mahdollisia muutostarpeita
- osaa neuvotella mahdollisista vaihtoehtoisista opintojen suoritustavoista sekä akatemian tukipalveluista
- osaa toteuttaa kahta uraa koskevia suunnitelmia sekä tarvittaessa tehdä rohkeitakin valintoja tavoitteena olevien tulosten parantamiseksi
- tunnistaa urheilu- ja opiskelu-uran mahdolliset synergian paikat (harjoittelut, opinnäytteet jne.)
- osaa arvioida akatemiatoiminnan hyödyllisyyttä omasta näkökulmastaan

Sisältö

- Savonian ja urheiluakatemian yhteistyö urheilevan opiskelijan tukena
- kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS/HOVS) päivittäminen
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- oman kehittymisen arviointi
- akatemiatoiminnan arviointi