Siirry suoraan sisältöön

Urheiluakatemiaopinnot 3Laajuus (5 op)

Tunnus: 4_SAVURH03

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- toteuttaa menetyksellisesti kahta uraa koskevia suunnitelmiaan
- osaa hyödyntää akatemian valmennusta ja tukipalveluja omaa kehittymistään parhaiten hyödyttävällä tavalla
- tunnistaa urheilu-uran tuottaman osaamisen ja sen hyödyt siviiliuralle
- osaa hyödyntää urheiluverkoston luomia mahdollisuuksia osana opinnäyteprosessia sekä työharjoittelujen suorittamista
- tunnistaa omat mahdollisuutensa valmistumisen jälkeisessä työelämään sijoittumisessa (ml. urheilu-ura)

Sisältö

- kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS) päivittäminen
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- akatemiaverkosto uraohjauksen tukena
- oman kehittymisen arviointi
- akatemiatoiminnan arviointi