Siirry suoraan sisältöön

Uniterveys - Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaiminaLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KUNI

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa uniterveys ja osaa tunnistaa siihen liittyviä tekijöitä.
Opiskelija tietää liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset uniterveyteen.
Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön liikunnan ja ravitsemuksen keinoja hyvän uniterveyden edistämisessä.
Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään sekä ryhmä kuin yksilötasolla.

Sisältö

Perustieto unesta ja uniterveydestä.
Hyvää unta edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat.
Rentoutumisen merkitys hyvään uneen.
Opiskelijan omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen tarkastelu ja pohtiminen uniterveyden näkökulmasta soveltavien tehtävien avulla.

Esitietovaatimukset

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä Liikkumisen suositukset.

Oppimateriaalit

Materiaalit ja lähteet Moodlessa.
Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Lisätiedot

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.2.2023.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.2.2023 ja sulkeutuvat 30.4.2023 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
Opintojakson tehtävien arviointi 31.5.2023 mennessä.

Esitietovaatimukset

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä Liikkumisen suositukset.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Eija Partanen-Kivinen
  • Sari Aalto
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 290. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Esitietovaatimukset

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä Liikkumisen suositukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit ja lähteet Moodlessa.
Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.