Siirry suoraan sisältöön

Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttäLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KLII

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa käytäntöön keskeisimpiä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä aivo- ja mielenterveyttä edistäviä tekijöitä.

Sisältö

Mielenterveyttä edistävä kokonaisruokavalio teoriassa ja käytännössä - mitä kannattaa syödä ja mitä ei kannata?
Mielenterveyttä edistävät ravintotekijät tutkimusten valossa.
Liikunnan merkitys mielenterveydelle - millaista liikuntaa ja miksi?
Mielenterveys ja liikunta tutkimuksien valossa.

Esitietovaatimukset

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset

Oppimateriaalit

Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/
Ruusunen Anu: Diet and depression - An epidemiological study - Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja 2013
Terveysliikuntasuositukset
Liikunta ja mielenterveys - aiheeseen liittyvät uusimmat tieteelliset tutkimukset
Erikseen jaettava sähköinen materiaali Moodlessa
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Lisätiedot

100% verkkokurssi (Savonia-amk Moodle)
Opintojakson avautuu 1.2.2023 ja päättyy 30.4.2023.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.2.2023 ja sulkeutuvat 30.4.2023. klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy. Opintojakson suorituspäiväksi kirjataan 30.4.2023.
Opintojakson tehtävien arviointi 31.5.2023 mennessä.

Esitietovaatimukset

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset