Siirry suoraan sisältöön

Kotouttaminen asiakastyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KKOT

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön
- kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden
- nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
- käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa
- työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen
- tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
- löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Sisältö

Sisältö:
- Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen, maahanmuuttoa ja kotouttamista koskeva käsitteistö
- Ammatillinen vuorovaikutus, kulttuurien väliset erot ja niiden merkitys ihmisten vuorovaikutuksessa, kulttuurisensitiivisyys, eettiset periaatteet
- Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö sekä maahanmuuttopolitiikka
- Kotouttaminen, kotoutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä
- Monikulttuurinen palveluohjaus, eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Oppimateriaalit

Maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvät materiaalit.

Lisätiedot

- 100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 9.1.2023. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.2.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 9.1.2023 ja sulkeutuvat 31.5.2023 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- 4.3.- 12.3.2023 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2023 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.
- Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Kaja Rahkema
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opiskelija osaa:
- kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön
- kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden
- nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
- käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa
- työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen
- tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
- löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvät materiaalit.

Lisätietoja opiskelijoille

100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 9.1.2023.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 9.1.2023 ja sulkeutuvat 28.5.2023 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Viikolla 10 v.2023 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2023 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.
- Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.