Siirry suoraan sisältöön

Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjausLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KHAM

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• toimia säteilysuojelulainsäädännön mukaisesti
• selittää intraoraalikuvauksen, ekstraoraalikuvantamisen ja hammaslääketieteellisen erikoiskuvantamisen
• kuvailla hampaiden ja leukojen röntgenanatomiset pääpiirteet
• selittää röntgendiagnostiikan merkityksen hoidon tarpeen arvioinnissa
• osaa ohjata potilasta hammaslääketieteellisiin kuvauksiin
• kuvailla digitaalisen hammaskuvauksen laadunvarmistusta
• selittää suun- ja hampaistonhoidon prosessi syöpäpotilaan ja sädehoitopotilaan hoidoissa
• selittää sädehoidon vaikutusta suun- ja hampaiston terveyteen

Sisältö

Säteilysuojelu ja säteilyturvallisuus suunterveydenhoidossa,
Röntgensäteilyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Röntgenlaitteisto ja -välineistö. Säteilylaki ja -asetus. Säteilyturvakeskuksen määräykset. Säteilysuojelun yleiset periaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Säteilysuojelun menetelmät ja välineet. Bitewing-kuvaus, periapikaalikuvaus, okklusaalikuvaus, panoraamakuvaus, lateraalikallokuvaus ja kartiokeilatomografiakuvaus.
Hammaslääketieteellisen röntgendiagnostiikan periaatteet.
Laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä kuvantamisessa.
Syöpähoitojen vaikutukset suussa, sädehoitopotilaan suunhoidon prosessi ja ohjaus.

Esitietovaatimukset

- Röntgenhoitajilla ensimmäisen vuoden teoriaopinnot
- Muilla terveysalan opiskelijoille terveysalan ensimmäisen vuoden teoriaopinnot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa

Lisätiedot

Alla CampusOnline-opinnoissa käytettävä pohja, muokkaa/poista tilanteeseen sopivalla tavalla.

- 100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 23.1.2023.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 23.1.2023 ja sulkeutuvat 5.5.2023 klo: 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2023 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.5.2023 mennessä.

Esitietovaatimukset

- Röntgenhoitajilla ensimmäisen vuoden teoriaopinnot - Muilla terveysalan opiskelijoille terveysalan ensimmäisen vuoden teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Heli Intke
  • Tarja Ruokokoski
  • Aija Jäntti
Vastuuhenkilö

Tarja Ruokokoski

Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä, itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, oppimistehtävät verkossa, itsenäiset harjoitustyötentit Moodlessa, Itsenäiset verkkotentit Moodlessa
Arviointi: H-5
Arvioinnin perusteet: arviointi perustuu erillisiin arviointikriteereihin, jotka julkaistaan Moodle-oppimisalustalla

Opiskelijan ajankäyttö

Verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä: itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen 111 h, oppimistehtävät 8 h, itsenäiset harjoitustyötentit 8 h
Itsenäiset verkkotentti 8 h

Esitietovaatimukset

- Röntgenhoitajilla ensimmäisen vuoden teoriaopinnot - Muilla terveysalan opiskelijoille terveysalan ensimmäisen vuoden teoriaopinnot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson alussa sovittava muu materiaali ja eAineistot

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu röntgenhoitajaopiskelijoille sekä sairaanhoitajaopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita hammaslääketieteellisestä kuvantamisesta liittyen moniammatilliseen työyhteisöön.

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.