Siirry suoraan sisältöön

Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjausLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KHAM

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• toimia säteilysuojelulainsäädännön mukaisesti
• selittää intraoraalikuvauksen, ekstraoraalikuvantamisen ja hammaslääketieteellisen erikoiskuvantamisen
• kuvailla hampaiden ja leukojen röntgenanatomiset pääpiirteet
• selittää röntgendiagnostiikan merkityksen hoidon tarpeen arvioinnissa
• osaa ohjata potilasta hammaslääketieteellisiin kuvauksiin
• kuvailla digitaalisen hammaskuvauksen laadunvarmistusta
• selittää suun- ja hampaistonhoidon prosessi syöpäpotilaan ja sädehoitopotilaan hoidoissa
• selittää sädehoidon vaikutusta suun- ja hampaiston terveyteen

Sisältö

Säteilysuojelu ja säteilyturvallisuus suunterveydenhoidossa,
Röntgensäteilyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Röntgenlaitteisto ja -välineistö. Säteilylaki ja -asetus. Säteilyturvakeskuksen määräykset. Säteilysuojelun yleiset periaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Säteilysuojelun menetelmät ja välineet. Bitewing-kuvaus, periapikaalikuvaus, okklusaalikuvaus, panoraamakuvaus, lateraalikallokuvaus ja kartiokeilatomografiakuvaus.
Hammaslääketieteellisen röntgendiagnostiikan periaatteet.
Laadunvarmistus hammaslääketieteellisessä kuvantamisessa.
Syöpähoitojen vaikutukset suussa, sädehoitopotilaan suunhoidon prosessi ja ohjaus.

Esitietovaatimukset

- Röntgenhoitajilla ensimmäisen vuoden teoriaopinnot
- Muilla terveysalan opiskelijoille terveysalan ensimmäisen vuoden teoriaopinnot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa

Lisätiedot

Alla CampusOnline-opinnoissa käytettävä pohja, muokkaa/poista tilanteeseen sopivalla tavalla.

- 100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 23.1.2023.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 23.1.2023 ja sulkeutuvat 5.5.2023 klo: 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2023 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.5.2023 mennessä.

Esitietovaatimukset

- Röntgenhoitajilla ensimmäisen vuoden teoriaopinnot - Muilla terveysalan opiskelijoille terveysalan ensimmäisen vuoden teoriaopinnot