Siirry suoraan sisältöön

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoitoLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KSVÄ

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa.

Lisätiedot

-Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 13.2.2023.
Opintojaksolle täytyy kirjautua 22.2.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 13.2.2023 ja sulkeutuvat 24.4.2023 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 22.5.2023 mennessä.
-Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 24.4.2023 mennessä jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 24.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Päivi Hoffren
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali löytyy Moodlesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille. Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.