Siirry suoraan sisältöön

Biopankki (YAMK)Laajuus (5 op)

Tunnus: 4_CO23KBIOP

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata biopankkitoiminnan lähtökohdat ja sen merkityksen väestön terveyden edistämisessä
- osaa soveltaa biopankkiin, ihmisen elinten, kudosten ja solujen lääketieteelliseen käyttöön liittyvää lainsäädäntöä
- osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
- osaa selittää biopankkinäytteenoton ja suostumuskäytänteet

Sisältö

- biopankkitoiminta
- biopankkitoimintaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö
- biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
- näytteenottotoiminnan organisointi

Esitietovaatimukset

- ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaalit

- ilmoitetaan Moodle-alustalla

Lisätiedot

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 27.2.2023. Opintojaksolle täytyy
kirjautua 17.3.2023 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 27.2.2023 ja sulkeutuvat 14.5.2023 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 1.6.2023 mennessä.
- Opintojakson Moodle-tentti on auki 24.4 - 28.4.2023 välisen ajan, hylätyn tentin voi uusia 5.5.2023 ja 12.5.2023.
.

Esitietovaatimukset

- ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Sanna Kolehmainen
  • Anssi Mähönen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

100% verkkokurssi (Moodle)
Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 13.3.2023.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 13.3.2023 ja sulkeutuvat 26.5.2023 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 2.6.2023 mennessä.
Opintojakson Moodle-tentti on 1.-7.5.2023, hylätyn tentin voi uusia 11.5.2023 (klo 8-23) ja 25.5.2023 (klo 8-23).

Esitietovaatimukset

- ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- ilmoitetaan Moodle-alustalla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.