Siirry suoraan sisältöön

MaatilayrittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_RAP07

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät maatalousyrittäjän talouden seurannan ja kannattavuuslaskennan välineet
- laatia maatalouden kirjanpidon ja veroilmoituksen
- käyttää verosuunnittelua tilinpäätöksen yhteydessä
- laatia katetuottolaskelman ja laatia sille kehitysvaihtoehdon
- laskea maatalouden omaisuusosien kiinteät kustannukset
- tunnistaa maatilan työhyvinvointiin liittyvät asiat
- perustella ne ja esittää ne asiantuntevasti
- toimia aktiivisesti ryhmän jäsenenä

Sisältö

- Maatalouden verotus
- Kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannattavuus ja katetuotto
- Maatalouden omaisuuden arviointi ja kiinteät kustannukset
- Maatalousyrittäjän työhyvinvointi

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tutkintokoulutus yhteiset - AMK

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannu Viitala
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA22SM
  Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • RA22SP
  Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opit tällä opintojaksolla perusteet maatalouden yritystaloudesta. Opintojakso on jaettu neljään aiheeseen: Maatalouden verotus (tammi-helmikuu), työhyvinvointi (helmi-maaliskuu), kiinteät kustannukset ja katetuotto (maalis-huhtikuu)..

Maatilayrittämistä opiskellaan käytännönläheisesti tekemällä aiheeseen liittyviä harjoituksia. Lisäksi tehdään viikoittain viikkotehtävä, joten opiskelu täytyy aloittaa heti. Osaaminen mitataan tenteissä.

Osaat keskeisimmät maatalousyrittäjän talouden seurannan ja kannattavuuslaskennan välineet. Osaat tunnistaa työhyvinvointiin liittyvät asiat ja kehittää maatilan työhyvinvointia.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskeluun käytettävä aika yht. 135h:
Luennot ja harjoitustehtävien ohjaus 68h
- harjoitustehtävien ohjeistus
- harjoitustehtävien tekeminen ohjatusti
Harjoitustehtävien tekeminen itsenäisesti 33h
- ryhmätyö 26h
Verkkotentit: Maatalouden verotus, Omaisuuden arviointi ja kiinteät kustannukset sekä Kannattavuuslaskenta ja katetuotto yht. 3 h
Palautteet 5h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävien laatiminen kohdemaatilayritykselle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali ja harjoitustöiden ohjeistus sekä muu oheismateriaali, sekä linkit aiheeseen liittyviin verkkosivuihin Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Ei vaadita edeltäviä opintoja
Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.