Siirry suoraan sisältöön

Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_RAA18

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle
- hyödyntää asiantuntijoita maatilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa
- toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä
- tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä

Sisältö

- Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen
- Johtaminen muutostilanteessa
- Arvovirrat ja hukat

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Luonnonvara-ala - AMK

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 400

Opettaja
  • Hannu Viitala
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
  • RA21SM
    Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma, monimuoto
  • RA21SP
    Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Sukupolvenvaihdos ja tilakauppa vaikuttaa vahvasti tilan tulevaisuuteen. Onnistunut tilakauppa pohjustaa maatilayrityksen menestymisen tulevaisuudessa, kun taas huonosti toteutettu sukupolvenvaihdos voi haitata tilan toimintaa ja kehittämistä merkittävästi.

Maatilan sukupolvenvaihdos kurssilla (3 op) perehdyt sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin ja menettelyyn.

Maatilan kehittäminen ja johtaminen muutostilanteessa kurssilla (2 op) perehdyt lean-menetelmään ja sen soveltamiseen maataloudessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa muilla tavoin

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on 135 tuntia eli varaa opiskeluun aikaa 10-15 h/vk.

Luentojen, esimerkkien ja ohjeiden osuus on noin 35 tuntia ja harjoitustehtävien ja tenttien tekeminen noin 100 tuntia.

Aikaisemmin hankittu osaaminen nopeuttaa kurssin suorittamista: Esimerkiksi silloin ei tarvitse tehdä kaikkia harjoitustehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Osaamista voit hyödyntää mm. tulevana yrittäjänä ja monenlaisissa asiantuntijatehtävissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali ja aineisto on koottu Moodleen erilaisista asiantuntijalähteistä

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa aikaa opiskelulle! Maatilan sukupolvenvaihdos ja lean maataloudessa opitaan käytännöllisten harjoitusten kautta. Katso ensin aiheeseen liittyvät verkkoluennot ja -ohjeet. Etene harjoitustehtävissä vaiheittain. Opiskele aktiivisesti ja pyydä ohjausta tarvittaessa. Osaaminen mitataan harjoitustehtävien perusteella.

Ole aktiivinen! Osallistu viikoittaisiin ohjauksiin ja kysy ohjaajalta apua ongelmatilanteessa: hannu.viitala@savonia.fi

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.