Siirry suoraan sisältöön

Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_RAA18

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle
- hyödyntää asiantuntijoita maatilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa
- toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä
- tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä

Sisältö

- Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen
- Johtaminen muutostilanteessa
- Arvovirrat ja hukat

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tutkintokoulutus yhteiset - AMK

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Hannu Viitala
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
  • RA20SM
    Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma, monimuoto
  • RA20SP
    Agrologin (AMK) tutkinto-ohjelma, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Maatilan sukupolvenvaihdos kurssilla (3 op) perehdyt sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin ja menettelyyn. Maatilan kehittäminen ja johtaminen muutostilanteessa kurssilla (2 op) perehdyt lean-menetelmään ja sen soveltamiseen maataloudessa. Yamk-opiskelija arvioi lopuksi toisen opiskelijan sukupolvenvaihdos- ja lean-suunnitelman työpajatyöskentelynä.

Osaat laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle.
Osaat toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä.
Osaat tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa (Moodle)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskeluun käytettävä aika yht. 133 h (SPV 80 h ja lean 53 h):
Luennot ja harjoitustöiden ohjaus (SPV 40 h ja lean 12 h)
- kurssin aloitus ja harjoitustyön esittely (SPV 4 h ja lean 2 h)
- vierailevat luennoitsijat (SPV 6 h)
- harjoitustehtävien ohjeistus (SPV 10 h)
Ohjattu työskentely
- Harjoitustyö: sukupolvenvaihdossuunnitelma (SPV 18 h)
- Harjoitustyöt: Muutostilanteen johtaminen, arvovirran tunnistaminen ja hukat (lean 41)
Lähtötietojen keruu ym. itsenäinen työskentely (SPV 40 h)
Yhteenveto, johtopäätökset ja palaute (SPV 2 h)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sukupolvenvaihdossuunnitelman sekä lean-toteutussuunnitelman laatiminen kohdemaatilayritykselle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaali ja harjoitustöiden ohjeistus sekä muu oheismateriaali, sekä linkit aiheeseen liittyviin verkkosivuihin Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Ei vaadita edeltäviä opintoja
Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.