Siirry suoraan sisältöön

Johdatus tekoälyynLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_ETA0120

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät mitä tekoälyllä tarkoitetaan
Osaat hyödyntää tekoälyä ongelmanratkaisussa
Osaat hyödyntää todennäköisyyslaskennan alkeita tekoälyn sovelluksissa
Ymmärrät koneoppimisen perusperiaatteet sekä merkityksen tekoälyn toteutuksessa
Ymmärrät neuroverkkojen toiminnan perusperiaatteet

Sisältö

Tekoälyn määritelmät
Tekoälyyn läheisesti liittyviä aihepiirejä, kuten koneoppiminen, datatiede ja robotiikka
Tekoälyn filosofiaa
Ongelmanratkaisua tekoälyn avulla
Käytännön sovelluksia
Tekoälyn teknologioita

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaalit

Kurssin alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tietotekniikka - AMK

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Janne Koponen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 800. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Kurssin materiaaleina käytetään etukäteen nauhoitettuja videoluentoja ja kurssi suoritetaan omatoimisilla harjoitustehtävillä. Arvosanat annetaan noin kerran kuussa.

CO-toteutus ei sisällä seminaria/esitelmää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisista suoritustavoista ota yhteys kurssin opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö

Videoluennot, harjoitustehtävät ja omatoiminen opiskelu 135h

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.