Siirry suoraan sisältöön

Python-ohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_ETV0110

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat asentaa Python-kehitysympäristön tietokoneeseen
Osaat suunnitella ja toteuttaa Python-kielisiä ohjelmia
Pystyt lukemaan muiden kirjoittamia Python-kielisiä ohjelmia
Osaat soveltaa Python-kielen rakenteita tehokkaasti
Tunnet tärkeimpiä Python-kirjastoja ja osaat käyttää niitä
Tunnistat millaisten tehtävien ratkaisemiseen Python-kieli soveltuu ja mitkä ovat kielen heikkoudet

Sisältö

Anaconda
Syöttö ja tulostus
Muuttujat ja tietotyypit
Toisto- ja ehtorakenteet
Satunnaisluvut
Funktiot
Moduulit
Listat, sanakirjat sekä joukot
Tiedostonkäsittely
Luokat
Poikkeuskäsittely
Tärkeimmät kirjastot

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Jukka Kinnunen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 800. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Toteutus: luennot ja ja harjoitukset. Luennoilla tyypillisesti käydään lyhyesti teoria läpi, jonka jälkeen esimerkkien ja omatoimisten harjoitusten kautta teoria siirretään käytännöksi. Luennot on kaikki etukäteen nauhoitettu. Kustakin aihealueesta on joukko harjoituksia, joihin löytyy malliratkaisut ja niiden selitykset nauhoitettuna.

Arviointi: Perustuu erikseen palautettaviin tehtäviin. Kustakin aihealueesta (aihealueita 6) on määritelty 5-8 tehtävää. Arvosana määräytyy seuraavasti:
50% oikein -> 1
60% oikein -> 2
70% oikein -> 3
80% oikein -> 4
90% oikein -> 5
Jokainen palautettu ja hyväksytty tehtävä on yhden pisteen arvoinen. Tehtävien palautuksessa on käytössä automaattitarkastus eli ennen palautusta opiskeljia suorittaa omatoimisen testauksen. Jos testi menee läpi, niin tyypilllisesti se on hyväksytty.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ota yhteys kurssin opettajaa

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelijan yhteenlaskettu työmäärä muodostuu seuraavasti:
- itsenäinen työskentely, 132h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin opetusmateriaali julkaistaan moodlessa. Materiaali sisältää ppt-tiedostoja, videoita, tehtäviä ja esimerkkiratkaisuja.

Luonnollisesti opiskelija joutuu myös turvautumaan verkosta löytyviin materiaaleihin ja etsimään tietoa sieltä omatoimisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Linkki opintojakson aloitussivulle 17.12.2023 asti on https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=17873 .
18.12.2023 alkaen osoite on
https://moodleold.savonia.fi/course/view.php?id=17873 .
Kirjautumisavain: python24