Siirry suoraan sisältöön

Monikulttuuristuva työympäristöLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_X992038

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Sisältö

- Moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
- Suomi maahanmuuton kohdemaana
- Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
- Kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät
- Kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
- Moninaisuusosaamisen kehittäminen
- Monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.07.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Hilkka Lassila
 • Timo Ovaskainen
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk

Toteutuksen kuvaus

Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin.
Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö

Itsenäinen opiskelu 135 h.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija arvioi omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin kirjallisuus ja oppimateriaali on Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Osoite Moodle-kurssille: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=17748
Avain: MoTy23-24

Opintojakso käy minkä tahansa Savonian yamk-tutkinto-ohjelman valinnaisiin opintoihin.
Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Savonian tutkinnoista valmistuneet voivat vuoden sisällä valmistumisestaan aloittaa opinnot maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluoikeus on vuoden mittainen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 15.07.2023

Ajoitus

15.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

YAMK yhteiset

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Hilkka Lassila
 • Teija Niskanen
 • Timo Ovaskainen
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk_YAMK (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk_YAMK

Toteutuksen kuvaus

Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö

Itsenäinen opiskelu 135 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin kirjallisuus ja oppimateriaali on Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Osoite Moodle-kurssille: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=16360

Avain: MoTy22-23

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.