Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi työyhteisössäLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_X992010

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä työhyvinvoinnin käsitettä eri näkökulmista
- arvioida yksilön, yhteisön ja johtamisen merkitystä työhyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työyhteisö- ja organisaatiotasolla
- perehtyy eri organisaatioissa käytettyihin työhyvinvointisuunnitelmiin ja osaa analysoida organisaation ja verkostojen merkitystä työhyvinvointiin
- perustella kansallisella ja kansainvälisellä tutkimusnäytöllä työhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä soveltaa työhyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita käytännön työssä
- visioida tulevaisuuden työhyvinvoinnin haasteita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sisältö

Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet
Työntekijän merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa
- itsensä johtaminen
Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa
- työyhteisön arvot, periaatteet, vuorovaikutus ja toimintatavat
Lähijohtaminen ja hyvinvoinnin edistämisen keinot sekä menetelmät
- työyhteisötaidot ryhmä- ja tiimityössä
Organisaation ja verkostojen merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa
- johtaminen, organisaation rakenne ja toiminnan ohjaaminen
- verkostojen tuomat haasteet ja mahdollisuudet
- osallistava johtaminen ja innovatiivisuus
- oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen mahdollisuudet
Kansainvälisten ja kansallisten muutosten vaikutukset organisaatioiden työhyvinvointiin
- työn ja työkulttuurin muutokset tulevaisuudessa

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Sanna Heiskanen
  • Marjo Heikkinen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 1200. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso on verkkokurssi. Opintojakso toimii non-stop toteutuksena moodlessa eli sen voi aloittaa milloin vain ilmoitetun ajan puitteissa lukuvuoden aikana. Itsenäinen opiskelu.
Opintojakson Moodle avautuu 15.09.2023.
Opintojakson Moodle sulkeutuu 31.7. 2024, jolloin opintojakso päättyy.
Opintojakson tehtävien palautuspäivät:
Syyslukukausi 2023: 29.10., 26.11., 24.12.
Kevätlukukausi 2024: 25.2., 21.4., 26.5., 31.7.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tarkastellaan oman toiminnan lisäksi organisaation toimintaa työhyvinvoinnin edistämisessä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ajankohtainen, monipuolinen kirjallisuus ja tutkimus sekä videoluennot. Ilmoitetaan opintojaksolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa kaikkien Savonian YAMK-tutkintojen monialaisia valinnaisia opintoja.
Linkki opintojaksolle 17.12.2023 asti on
https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=17642 .
Linkki 18.12.2023 alkaen on
https://moodleold.savonia.fi/course/view.php?id=17642 .
Kirjautusmisavain: Tyhy2324

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Savonian tutkinnoista valmistuneet voivat vuoden sisällä valmistumisestaan aloittaa opinnot maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluoikeus on vuoden mittainen.