Siirry suoraan sisältöön

Suomea maahanmuuttajille: Sairaanhoitajan suomi B2-tasoLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH63

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa (mm. kirjaaminen).
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.
- kommunikoida oman alan toimijoiden, myös potilaiden ja omaisten kanssa.
- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Tämä kurssi opettaa sinulle terveysalan suomen kieltä: millaista suomea käytät sairaanhoitajana. Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Kurssilla opit kieltä, jota käytät potilaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mielialapäiväkirja ja ruokapäiväkirja). Harjoittelet myös kirjaamista potilastietojärjestelmiin ja raportoimista. Sairaanhoitaja suomi -opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja (B1-B2-tasot). Tutust terveysalan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kertaat keskitason kielioppia.

- kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- oman alan kirjallisuus
- terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- työelämän kieli
- keskitason (YKI 4) kielioppi

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta mielellään kielitaito B1.2

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on verkossa. Voit käyttää lisäksi näitä:
- Suomen mestari -sarja, osat 3-4
- Ihan lähellä - Työelämän suomea lähihoitajille
- Kato hei - Puhekielen alkeet
- Sairaan hyvää suomea (Kela, Korpela ja Lehtinen).
- Puhun, kirjoitan, raportoin - keskusteluopas hoitoalan työntekijöille
- Työelämän suomea -kirjasarja.
- Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Esitietovaatimukset

Sinulla pitää olla noin B1-tason kielitaito.
Sinun ei tarvitse todistaa kielitaitoasi todistuksella.
Tämä kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointiasteikko
H - 5
H on hylätty
5 on paras
Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Katso tarkemmin kurssilta kohdasta
"Kurssin perustiedot > Arviointi"

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointiasteikko
H - 5
H on hylätty
5 on paras
Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Katso tarkemmin kurssilta kohdasta
"Kurssin perustiedot > Arviointi"

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointiasteikko
H - 5
H on hylätty
5 on paras
Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Katso tarkemmin kurssilta kohdasta
"Kurssin perustiedot > Arviointi"

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 28.03.2024

Ajoitus

18.09.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Anastasia Potakhina
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 600. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Kurssi on maahanmuuttajille ja
ruotsia äidinkielenä puhuville,
joilla on jo noin B1-tason kielitaito suomen kielessä.
Kurssi on nonstop-verkkokurssi,
jolla on itsenäistä opiskelua.
Opetuskieli on suomi.

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen.
Voit päättää itse, milloin opiskelet,
kuitenkin 18.9.2023 - 30.4.2024.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa.
Suosittelemme osallistumaan niihin.
Zoom-tapaamisia on 10
ja ne ovat keskiviikkoisin kello 13
20.9., 11.10., 8.11., 29.11., 20.12., 24.1., 14.2., 13.3., 10.4., 24.4.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti.
Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille,
jotka ovat vapaaehtoisia.
Suosittelemme osallistumaan niihin.

Esitietovaatimukset

Sinulla pitää olla noin B1-tason kielitaito.
Sinun ei tarvitse todistaa kielitaitoasi todistuksella.
Tämä kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit Moodlessa.

Oheislukemista:
- EDITA 2010. Sairaan hyvää suomea. Terveysalan suomea maahanmuuttajille.
- FINN LECTURA 2017. Työelämän suomea -kirjasarja.
https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/tyoelaman-suomea
- BESSONOFF S. - M. ja HÄMÄLÄINEN, E 2011. Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton.

Tämä on Campusonline- ja avoin amk-kurssi.

Jos olet Savonian tutkinto-opiskelija, olet tervetullut kurssille!
Voit aloittaa opiskelun milloin vain: 18.9.2023 - 1.4.2024

Sairaanhoitajan suomi: https://edunia.savonia.fi/course/view.php?id=122
Kirjautumisavain: SaiSu23

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointiasteikko
H - 5
H on hylätty
5 on paras
Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Katso tarkemmin kurssilta kohdasta
"Kurssin perustiedot > Arviointi"

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointiasteikko
H - 5
H on hylätty
5 on paras
Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Katso tarkemmin kurssilta kohdasta
"Kurssin perustiedot > Arviointi"

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointiasteikko
H - 5
H on hylätty
5 on paras
Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Katso tarkemmin kurssilta kohdasta
"Kurssin perustiedot > Arviointi"