Siirry suoraan sisältöön

Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)Laajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH68

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää osallistavan suunnittelun ja päätösanalyysin perusteet
- ymmärtää päätöstukimenetelmien ominaispiirteet ja rajoitukset
- ymmärtää vastuullisuuden merkityksen päätöksenteossa
- osaa arvioida kriittisesti päätösongelmaa, käytössä olevia päätöstukimenetelmiä ja valita oikean menetelmän oikeaan ongelmaan
- osaa soveltaa yhtä valitsemaansa menetelmää käytäntöön
- tuntee päätöstukityökalujen kirjon
- kurssin suoritettuaan opiskelija saa työkalujen käyttöoikeuden vuodeksi omiin projekteihinsa tai opinnäytetyöhönsä

Sisältö

Ihminen on tuomittu vapauteen, ranskalaisfilosofi Sartren sanoin. Ihminen joutuu itse tekemään omat päätöksensä (valintansa) ja kantamaan niistä vastuun. Vähemmästäkin sitä ahdistuu. Päätöksenteko on perustavalaatuinen elämäntaito, jota voidaan oppia. Taitoa tarvitaan myös työelämässä. Tällä kurssilla esitellään käytännön työkaluja vastuullisen päätöksenteon tueksi lukuisin esimerkein. Työkaluja voi käyttää joko omien päätösten tukena tai niitä voi käyttää tukemaan esimerkiksi työyhteisön päätöksiä. Opintojakso sopii monialaisesti kaikille jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.

- osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
- vastuullisuus päätöksenteossa
- yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
- toimintaympäristön analyysi A'WOT - SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
- ideointi ja konseptien valinta InTo - Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
- tuote- ja palvelukehitys QFD - tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
- (liike)toimintamallien kehittäminen InTolla
- vaikuttavuuden ennakkoarviointi PRIA - Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security - vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
- muita menetelmiä tarpeen mukaan

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 15.07.2025

Ajoitus

13.09.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Opettaja
 • Jyri Wuorisalo
 • Tuomo Eskelinen
 • Kai Kärkkäinen
 • Anni Kesänen

Toteutuksen kuvaus

Onko sinulla projekti, jossa ratkaistaan hankalaa ongelmaa? Kurssilla esitellään käytännön työkaluja usein esimerkein. Menetelmät ovat tieteellisesti vertaisarvioituja ja ne tukevat vastuullista päätöksentekoa. Saat kestävän pohjan ja työkalut ongelmien ratkaisuun. Saat työkalut vuodeksi käyttöösi omaan projektiisi tai opinnäytetyöhösi. Menetelmät soveltuvat esimerkiksi teollisuuteen, sote- ja ympäristöalalle, maa- ja metsätalouteen, viranomais- ja järjestötoimintaan.

Opiskelija valitsee oma casen (tapauksen), johon soveltaa jotain kurssilla esitellyistä päätösanalyysityökaluista. Tapauksen pitää liittyä vastuulliseen päätöksentekoon ja se voi liittyä omaan työhön tai harrastukseen. Aihe voi liittyä esim. asumiseen, logistiikkaan, ruokaan, kuluttajavalintoihin, energiaan tai oikeastaan mihin tahansa.

- 100% verkko-opinnot (Moodle)
- Opintojakso on avoinna 13.9.2024-31.7.2025 lukuvuonna 2024-2025.
- Kesälukukaudella ei ole ohjausta saatavilla. Mahdollinen rekisteröinti InToon ja PRIA-ympäristön perustamispyynnöt tulee tehdä 4.6.2025 mennessä.
- Opintojakson suorittamiseen vaadittavat tehtävät voidaan milloin tahansa palauttaa kurssin palautuskansioon ja ne arvioidaan neljän viikon kuluessa jokaisesta palautuspäivästä. Palautuspäivät ovat 7.10.2024, 25.11.2024, 17.2.2025, 28.4.2025 and 31.7.2025.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 tuntia jakaantuu seuraavasti: 20 tuntia tausta-aineistoihin perehtymistä, 15 tuntia oman tapauksen selvittelyä sekä 100 tuntia oman päätösanalyysitehtävän työstämistä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Savonian tutkinnoista valmistuneet voivat vuoden sisällä valmistumisestaan aloittaa opinnot maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluoikeus on vuoden mittainen.

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Opettaja
 • Tuomo Eskelinen
 • Jyri Wuorisalo
 • Kai Kärkkäinen
 • Anni Kesänen
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk_CO (Koko: 500. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opetusmenetelmät

Onko sinulla projekti, jossa ratkaisette hankalaa ongelmaa? Kurssilla esitellään käytännön työkaluja lukuisin esimerkein. Menetelmät ovat tieteellisesti vertaisarvioituja ja ne tukevat vastuullista päätöksentekoa. Saat kestävän pohjan ja työkalut ongelmien ratkaisuun. Saat työkalut vuodeksi käyttöösi omaan projektiisi tai opinnäytetyöhösi. Menetelmät soveltuvat esimerkiksi teollisuuteen, sote- ja ympäristöalalle, maa- ja metsätalouteen, viranomais- ja järjestötoimintaan.

Keskeinen sisältö

Osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
Vastuullisuus päätöksenteossa
Yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
A’WOT-menetelmä: SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
InTo-työkalu: Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
PRIA-menetelmä (Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security): vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
QFD-menetelmä: tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
muita menetelmiä tarpeen mukaan

100 % verkko-opinnot (Moodle)
- Opintojakso on lukuvuonna 2023 - 2024 avoinna 15.9.2023 - 31.7.2024. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.
- Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kaksi kevätlukukaudella ja yksi kesällä.
- Palautuspäivät ovat 31.10.2023, 4.12.2023, 28.2.2024, 12.5.2024 ja 31.7.2024.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 tuntia jakaantuu seuraavasti: 20 tuntia tausta-aineistoihin perehtymistä, 15 tuntia oman tapauksen selvittelyä sekä 100 tuntia oman päätösanalyysitehtävän työstämistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija valitsee oma casen (tapauksen), johon soveltaa jotain kurssilla esitellyistä päätösanalyysityökaluista. Tapauksen pitää liittyä vastuulliseen päätöksentekoon ja se voi liittyä omaan työhön tai harrastukseen. Aihe voi liittyä esim. asumiseen, logistiikkaan, ruokaan, kuluttaja-valintoihin, energiaan tai oikeastaan mihin tahansa.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Savonian tutkinnoista valmistuneet voivat vuoden sisällä valmistumisestaan aloittaa opinnot maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluoikeus on vuoden mittainen.

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat työkalujen käyttöoikeuden vuodeksi omiin projekteihinsa esimerkiksi opinnäytetyöhön. Mielellämme autamme työkalujen käytön räätälöinnissä, kysy vaihtoehdoista!

Moodle-Sivu 17.12.2023 asti osoitteessa https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=17802 .
18.12.2023 alkaen osoite on https://moodleold.savonia.fi/course/view.php?id=17802 .
Avain Moodleen opintojaksolle: agenda23

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.