Siirry suoraan sisältöön

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja perheiden terveyden edistäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH79

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa perhe-ja voimavaralähtöinen työskentelytavan
- osaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset käsitteet
- osaa kuvata ja perustella varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle auttaessaan perheitä vanhemmuuteen
- saa tietoa kiintymyssuhteen ja mentalisaation merkityksestä vauvan ja perheiden vuorovaikutuksessa
- osaa perustella ja käyttää vanhempien ohjaukseen liittyviä työmenetelmiä ja toimintatapoja varhaisen vuorovaikutuksen
edistämisessä
- osaa kuvata ja perustella monitoimijaisen yhteistyön tarvetta ohjauksessa
- osaa huomioida eri kulttuureista tulevien asiakkaiden/perheiden tarpeet varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheiden
terveyden edistämisessä
- osaa kuvata ja tunnistaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia
- ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen ja perheen terveydenedistämisessä

Sisältö

-varhaisen vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet
-perhe-ja voimavaralähtöinen työskentely
-varhaisen vuorovaikutuksen merkitys kehittyvälle lapselle
-erilaiset kiintymissuhteet
-mentalissatio merkitys varhaisessa vuorovaikutksessa lapsen kanssa
-monitoimijainen yhteistyö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan moodlessa.

Lisätiedot

100% verkko kurssi Moodlessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, yhteisöllinen keskustelu, vertaisoppiminen. Opintojakson tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Hyväksytty/ Hylätty.

Ilmoittautumisaika

21.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Päivi Hoffren
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisista oppilaitoksista tai lukioista valmistuneet (1.1.2023 alkaen) voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, yhteisöllinen keskustelu, vertaisoppiminen. Opintojakson tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Hyväksytty/ Hylätty.