Siirry suoraan sisältöön

Python-jatkokurssiLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH85

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa hyödyntää Python-kielen olio-ominaisuuksia tehokkaasti
- Opiskelija osaa käyttää tietokantoja osana Python-sovellusta
- Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia socket-palveluita ja -asiakkaita
- Opiskelija osaa käyttää REST-rajapintoja Python-sovelluksesta
- Opiskelija ymmärtää rinnakkaisuuden ohjelmoinnissa ja osaa hyödyntää rinnakkaisuutta Python-ohjelmissa
- Opiskelija osaa kirjoittaa tehokasta Python-koodia
- Opiskelija osaa toteuttaa ulkoisen kirjaston Python-kielellä toteutettuun ohjelmistoon
- Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia graafisia käyttöliittymiä Python-kielellä

Sisältö

Python on yksi eniten käytetyistä ohjelmointikielistä uusien ohjelmistojen kehityksessä. Tällä kurssilla tutustutaan peruskursseilla tarjottujen tietojen päälle uusia menetelmiä ja teknologioita. Millään osa-alueella ei käydä asioita kovin syvällisesti, vaan ajatuksena on että kurssin tarjoamien tietojen avulla on helppo jatkaa kurssin aiheiden opiskelua tarpeen mukaan pidemmällekin. Tämä kurssi on siis erinomainen mahdollisuus laajentaa omaa näkemystään Python-ohjelmoinnista. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on Pythonin perusteet jo hallinnassa.

- Olio-ohjelmointi
- Socket-ohjelmointi (TCP/IP, TCP/UDP)
- Tietokantojen käyttö
- REST-API:n käyttö
- Rinnakkaisuus
- Tehokkaan koodin kirjoittaminen
- Kirjastojen toteuttaminen Pythonilla/C:llä
- Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Pythonilla

Esitietovaatimukset

- Python-ohjelmoinnin perusteet - Olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä - Suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa

Esitietovaatimukset

- Python-ohjelmoinnin perusteet - Olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä - Suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Janne Koponen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 800. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Kurssin materiaaleina käytetään etukäteen nauhoitettuja videoluentoja ja kurssi suoritetaan omatoimisilla harjoitustehtävillä. Arvosanat annetaan noin kerran kuussa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoisista suoritustavoista ota yhteys kurssin opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö

Videoluennot 15h
Omatoiminen opiskelu 45h
Harjoitustehtävät 75h

Esitietovaatimukset

- Python-ohjelmoinnin perusteet - Olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä - Suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin luentokalvot, esimerkit, valitut verkkosivut

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.


Opintojakson aloitussivun osoite on https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=17744 .
Kirjautumisavain: pjatkaco2023