Siirry suoraan sisältöön

Web-ohjelmointi ILaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH86

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML-, JavaScript- ja CSS-kielillä. Osaat toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM). Osaat soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä. Osaat tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle. Osaat tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen esim. REST-rajapintaa.

Ymmärrät HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet. Ymmärrät selainkäyttöliittymiin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet.

Sisältö

HTML5, CSS, JavaScript, Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti).

Esitietovaatimukset

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Jussi Koistinen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 600. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso suoritetaan viikkotehtävien avulla. Viikkotehtäviä tulee yhteensä 50kpl ja hyväksyttyyn arvosanaan täytyy tehdä vähintään 25kpl tehtäviä hyväksytysti. Viikkotehtävät ovat web-ohjelmointiin liittyviä ohjelmointitehtäviä ja jokaisesta tehtävästä saa 0-1p.

Opintojaksolla käytetään tehtävien tarkistamiseen automaattitestejä, jotka testaavat ratkaisut ohjelmallisesti. Testeistä täytyy onnistua vähintään puolet/tehtävä, jotta tehtävästä saa yhden pisteen.

Opintojakson voi suorittaa joko syksyllä 2023 tai keväällä 2024, siten että syksyllä 2023 ilmoittautuneiden täytyy palauttaa tehtävät viimeistään 20.12.2023 ja keväällä 2024 ilmoittautuneiden viimeistään 31.7.2024

Linkki Moodle-sivulle 17.12.2023 asti on
https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=18577 .
18.12.2023 alkaen linkki on
https://moodleold.savonia.fi/course/view.php?id=18577 .
Avain: web2023Rules

Opiskelijan ajankäyttö

Itsenäinen opiskelu 135h

Esitietovaatimukset

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Web-ohjelmoinnin nopean kehityksen vuoksi materiaali jaetaan opintojakson alussa. Opintojaksolla ei ole käytettävissä luentokalvoja ja materiaali koostuu verkosta olevista valmiista sivustoista.

Kustakin aiheesta on myös videomateriaalia. Videoilla käydään läpi kustakin aiheesta oleellisesti asiat siten että materiaalin avulla on mahdollista suorittaa viikkotehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.