Siirry suoraan sisältöön

Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH73

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa
- seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteistä,
- seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja eri kulttuureissa,
- seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveyden edistämisestä ja
- seksuaalisuuden moninaisuudesta.
-hedelmällisyyden suojelusta
Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella omaa seksuaalisuuttaan ja välineitä seksuaaliterveyden edistämiseen hoitotyön asiantuntijana.

Sisältö

- Seksuaalisuuden peruskäsitteet
- Seksologia
- Seksuaalioikeudet
- Hedelmällisyyden suojelu
- Seksuaalisuus eri ikäkausina, turvataidot
- Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
- Seksuaalioikeudet, suojaikäraja
- Seksualisuuden monimuotoisuus
- Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
- Seksuaaliterveyden edistäminen

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaalit

Klemetti R. ja Raussi-Lehto E. (toim.) Edistä, Ehkäise ja vaikuta. - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020.
Ryttyläinen ja Valkama. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä.
THL 2012. Seksuaalikasvatuksen standardit. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246:
Seksuaalilääketiede. 2020. Brusila, P.(toim.), Kero K., Piha, J.(toim.) ja Räsänen, M.(toim.).Kustannus Oy Duodecim soveltuvin osin.
Moodlessa Internet-lähteet sekä uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen tehtävän annon mukaisesti.
Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

21.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Päivi Hoffren
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Klemetti R. ja Raussi-Lehto E. (toim.) Edistä, Ehkäise ja vaikuta. - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020.
Ryttyläinen ja Valkama. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä.
THL 2012. Seksuaalikasvatuksen standardit. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246:
Seksuaalilääketiede. 2020. Brusila, P.(toim.), Kero K., Piha, J.(toim.) ja Räsänen, M.(toim.).Kustannus Oy Duodecim soveltuvin osin.
Moodlessa Internet-lähteet sekä uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisista oppilaitoksista tai lukioista valmistuneet (1.1.2023 alkaen) voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen tehtävän annon mukaisesti.
Hyväksytty/Hylätty