Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturvaLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_SSLATU02

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-osaa soveltaa sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluita ja hyvää hallintoa sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä
-osaa jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän keskeisiltä osin sekä ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaalipalveluiden ja -turvan käytössä
-tietää oikeusturva- ja muutoksenhakujärjestelmät
-hallitsee asiakasturvallisuuden kokonaisuuden

Sisältö

-suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalioikeus
-sosiaalihuoltolaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, vammaispalvelu-, varhaiskasvatus-, vanhuspalvelu- ja lastensuojelulaki, hallintolaki
-oikeusturvakeinot ja asiakasmaksut
-sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja siihen liittyvä lainsäädäntö
-asiakasturvallisuus, hyvä hallintokäytäntö, perus- ja ihmisoikeudet

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 15.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Ulla Nuutinen
 • Hanna Ravi
Ajoitusryhmät
 • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Verkko-opinnot:
Moodlealustalla tapahtuva verkko-opiskelu: materiaaliin perehtyminen (videot, kirjallisuus, luentomateriaalit), verkkotehtävät, väli- ja lopputentit.

Opintojakso tehdään 100% verkko-opintoina.
Suorituksen osia ovat:
1. tehtävät (HYV-HYL)
2. opintojakson väli- ja lopputentit (arvioidaan HYL-5).
Opintojakson arvosana määräytyy väli- ja lopputenttien perusteella.

Moodlealusta aukeaa 3.6.2024
Moodleen tulee kirjautua viimeistään 10.6.2024, jotta opintojakson voi suorittaa.
Opintojakson tehtävät ja väli-sekä lopputentit tulee olla tehtynä 15.8.2024 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö

135h
Moodlealustalla tapahtuva verkko-opiskelu: materiaaliin perehtyminen (videot, kirjallisuus, luentomateriaalit), verkkotehtävät, väli-ja lopputentit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ajankohtainen materiaali ja kirjallisuus löytyvät Moodlesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Ulla Nuutinen
Ajoitusryhmät
 • AVOIN_AMK_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • AVOIN_AMK_CO

Toteutuksen kuvaus

Verkko-opinnot:

Moodlealustalla tapahtuva verkko-opiskelu: materiaaliin perehtyminen (videot, kirjallisuus, luentomateriaalit), verkkotehtävät, väli- ja lopputentit.

Moodlealusta aukeaa 29.1.2024
Moodleen tulee kirjautua viimeistään 5.2.2024, jotta opintojakson voi suorittaa.
Opintojakson tehtävät ja väli-sekä lopputentit tulee olla tehtynä 30.4.2024 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö

135h
Moodlealustalla tapahtuva verkko-opiskelu: materiaaliin perehtyminen (videot, kirjallisuus, luentomateriaalit), verkkotehtävät, väli-ja lopputentit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ajankohtainen materiaali ja kirjallisuus löytyvät Moodlesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Opintojakso tehdään 100% verkko-opintoina.
Suorituksen osia ovat:
1. tehtävät (HYV-HYL)
2. opintojakson väli- ja lopputentit (arvioidaan HYL-5).
Opintojakson arvosana määräytyy väli- ja lopputenttien perusteella.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala - AMK

Toimipiste

Iisalmen kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Tuula Niskanen
 • Kaisu Pitkänen
Opiskelijaryhmät
 • SS23SP
  Sosionomi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Campus Online: Sosiaalilainsäädäntö

Opiskelijan ajankäyttö

Lähiopetus ja case-harjoitustunnit 44 t.
Itsenäiset harjoitustehtävät, sis. aineistoon perehtymisen 87 t.
Tentti 4 t.
Yhteensä 135 t

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tuori, Kaarlo 2016. Sosiaalioikeus. Verkkojulkaisu https://savonia.finna.fi/Record/savonia.991851386406248
Kurki, Taina ja Jylhä, Virpi ja Kekoni, Taru (2021). Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla.
Voutilainen, Tomi ja Kurkinen Evgeniya 2022. Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn sääntely (ilmestyy 5/2022)