Siirry suoraan sisältöön

Uniterveys – liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaiminaLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BC37

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa uniterveys ja osaa tunnistaa siihen liittyviä tekijöitä.
Opiskelija tietää liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset uniterveyteen.
Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön liikunnan ja ravitsemuksen keinoja hyvän uniterveyden edistämisessä.
Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään sekä ryhmä kuin yksilötasolla.

Sisältö

Tiedostatko riittävän unen moninaisia terveysvaikutuksia? Mitä tarkoitetaan uniterveydellä? Mikä on riittävä unen määrä ja onko unen laadulla merkitystä? Keho ja aivot tarvitsevat riittävästi laadukasta unta toimiakseen hyvin. Univaje tutkitusti heikentää terveyttä monin eri tavoin mm. vastustuskyky ja elämän hallinta heikkenevät, stressialttius ja lihomisherkkyys lisääntyvät. Voiko uneen vaikuttaa elintavoilla esimerkiksi liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla ja stressin hallinnalla? Tutkimusten mukaan voi paljonkin. Tällä opintojaksolla tutustut näihin uniterveyden arkiavaimiin.

Sisältö
-Perustieto unesta ja uniterveydestä.
-Hyvää unta edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat.
-Rentoutumisen merkitys hyvään uneen.
-Opiskelijan omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen tarkastelu ja pohtiminen uniterveyden näkökulmasta soveltavien tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Eija Partanen-Kivinen
  • Sari Aalto
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

100% verkkokurssi Moodlessa (Savonia-amk Moodle)
Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.6.2024.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2024 ja sulkeutuvat 31.7.2024 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
Opintojakson tehtävien arviointi 31.8.2024 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa opiskelijan työtä 135 h. Tämä pitää sisällään opiskelumateriaaleihin perehtymisen, tenttien suorittamisen ja keskusteluihin osallistumisen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomalaiset ajantasaiset liikkumisen suositukset sekä ravitsemussuositukset päivityksineen
Erikseen mainitut materiaalit ja lähteet moodlessa
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 200

Opettaja
  • Eija Partanen-Kivinen
  • Sari Aalto
Ajoitusryhmät
  • AVOIN_AMK_CO (Koko: 150. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • AVOIN_AMK_CO

Toteutuksen kuvaus

100% verkkokurssi Moodlessa (Savonia-amk Moodle)
Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.2.2024.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.2.2024 ja sulkeutuvat 30.4.2024 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
Opintojakson tehtävien arviointi 31.5.2024 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa opiskelijan työtä 135 h. Tämä pitää sisällään opiskelumateriaaleihin perehtymisen, tenttien suorittamisen ja keskusteluihin osallistumisen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomalaiset ajantasaiset liikkumisen suositukset sekä ravitsemussuositukset päivityksineen
Erikseen mainitut materiaalit ja lähteet moodlessa
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitussivu on: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=117
Opintojakson kirjautumisavain on: UniKevät24

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.