Siirry suoraan sisältöön

Kansantalouden perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH60

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
- ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
- osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
- osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa ja osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua

Sisältö

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.

- kansantaloustieteen peruskäsitteet
- joustot
- kansantalouden tilinpidon perusteet
- talouskasvu
- suhdannevaihtelut
- rahatalous
- kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Oppimateriaalit

Lindholm, T. ja Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien Globaali kansantalous

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Timo Salopelto
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO 1 (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO 1

Toteutuksen kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kansantalouden ja kansantaloustieteen peruskäsitteisiin. Opiskelija ymmärtää miten kansantalouden perusilmiöt kytkeytyvät toisiinsa. ja miten kansantalouden muutokset vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten elämään. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti kansantalouden tilaa kuvaavaa informaatiota.

Ydinaines:
- kansantalouden peruskäsitteet ja -mekanismit mikro- ja makrotasolla
- hinnanmuodostus
- kuluttajan ja yrityksen taloudellinen käyttäytyminen
- kansantalouden tilinpito
- suhdannevaihtelut
- rahatalous
- talouspolitiikka
- kansainvälinen talous

Kyseessä on verkkokurssi, jota oppilas voi suorittaa täysin omaan tahtiinsa. Arvosana määräytyy tentistä ja palautetuista oppimistehtävistä.

Opiskelijan ajankäyttö

- nauhoitetut luennot
- oppimistehtävät
- tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lindholm, T. ja Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien Globaali kansantalous

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Timo Salopelto
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 600. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lindholm, T. ja Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien Globaali kansantalous

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Opintojakson aloitussivun osoite 17.12.2023 asti on
https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=17915 .
18.12.2023 alkaen osoite vaihtuu ja on
https://moodleold.savonia.fi/course/view.php?id=17915 .
Kirjautumisavainta ei tarvita.