Siirry suoraan sisältöön

Lean-johtamisen jatkokurssiLaajuus (3 op)

Tunnus: CO00BH98

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa leanin periaatteita ja työkaluja organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
- osaa laatia arvovirtakuvauksen ja suunnitella DMAIC-projektin
- ymmärtää Lean Six Sigma -menetelmän ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet

Sisältö

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Tällä lean-johtamisen jatkokurssilla syvennät perustason lean-osaamistasi. Kurssilla syvennyt lean-työkalujen ja -menetelmien soveltamiseen ja leaniin johtamismenetelmänä. Tavoitteena on, että pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaampien tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelussa sekä laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Kurssin keskeinen sisältö:
- Syventyminen lean-työkaluihin ja niiden soveltamiseen, esim. kata, DMACI ja arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)
- Lean Six Sigma -lähestymistavan ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet

Oppimateriaalit

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia verkkosivustoja ja oheismateriaaleja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Esitietovaatimukset

- Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.08.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Niina Suuronen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO 1 (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO 1

Toteutuksen kuvaus

100% verkko-opinnot (Moodle)

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 10.6.2024.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.7.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.6.2024 ja sulkeutuvat 31.8.2024 klo 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2024 mennessä.

Opintojakson arviointi hyväksytty - hylättty.

Esitietovaatimukset

- Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia verkkosivustoja ja oheismateriaaleja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 45 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Linkki opintojaksolle Moodlessa: ilmoitetaan myöhemmin
Kirjautumisavain: ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 26.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Niina Suuronen
Ajoitusryhmät
  • AVOIN_AMK_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • AVOIN_AMK_CO

Toteutuksen kuvaus

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Tällä lean-johtamisen jatkokurssilla syvennät perustason lean-osaamistasi. Kurssilla syvennyt lean-työkalujen ja -menetelmien soveltamiseen ja leaniin johtamismenetelmänä. Tavoitteena on, että pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaampien tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelussa sekä laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa leanin periaatteita ja työkaluja organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
- osaa laatia arvovirtakuvauksen
- ymmärtää Lean Six Sigma -menetelmän ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet.
Keskeinen sisältö:
- Syventyminen lean-työkaluihin ja niiden soveltamiseen, esim. DMAIC, kata ja arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)
- Lean Six Sigma -lähestymistavan ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet
Suoritustavat:
- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, vertaisarvioinnit
Toteutustapa:
100 % verkkokurssi (Moodle)
Opintojaksolle voi kirjautua 22.1.2024 alkaen, jolloin opintojakso alkaa.
Opintojakso päättyy 26.4.2024.

Esitietovaatimukset

- Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia verkkosivustoja ja oheismateriaaleja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Opintojakso alkaa 22.1.2024 ja päättyy 26.4.2024. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 26.4.2024.
Opintojakson arviointi hyväksytty - hylätty.

Opintojakson aloitussivun osoite Moodlessa: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=1308
Kirjautumisavain: LeaJ#Kevät24CO
HUOM! Aloitussivu avautuu 22.1.2024.