Siirry suoraan sisältöön

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BI05

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä yrityksen keskeiset logistiset toiminnot sekä hankintatoimen, kuljetuksen ja varastoinnin roolit ja osaa perustella niiden merkityksen yrityksen liiketoiminnalle.
- analysoida vastuullisuutta logistiikan näkökulmista
- määritellä logistiikan ja hankintatoimen mahdollisuuksia ja haasteita, kuten esimerkiksi tekoälyn ja digiajan käytännön sovellusten hyödyntämistä

Sisältö

1. Logistiikan perusteita
2. Vastuullisuus logistiikassa
3. Hankintatoimi
4. Kuljetukset ja varastointi
5. Muuttuva toimintaympäristö

Oppimateriaalit

Opetusmateriaalit jaetaan opintojaksolla Moodlessa.

Lisätiedot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 300

Opettaja
  • Sirpa Vauhkonen
  • Armi Huopainen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO 1 (Koko: 300. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO 1

Toteutuksen kuvaus

Toteutustapa: Opintojakso suoritetaan täysin verkko-opintoina.
Suoritustavat: Oppimistehtävät ja tentit.
Arviointi: 0-5.

Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja.

Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
Opiskelija voi suorittaa opintojakson 1.6. - 31.7.2024 välisenä aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimateriaaleissa on työelämän asiantuntijoiden ajankohtaisia videotallenteita.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana Moodlessa ilmoitettavat ja jaettavat materiaalit.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
  • Sirpa Vauhkonen
  • Armi Huopainen
Ajoitusryhmät
  • AVOIN_AMK_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • AVOIN_AMK_CO

Toteutuksen kuvaus

Toteutustapa: Opintojakso suoritetaan täysin verkko-opintoina.
Suoritustavat: Oppimistehtävät ja tentit.
Arviointi: 0-5.

Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja.

Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
Opiskelija voi suorittaa opintojakson 16.1. - 31.5.2024 välisenä aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimateriaaleissa on työelämän asiantuntijoiden ajankohtaisia videotallenteita.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana Moodlessa ilmoitettavat ja jaettavat materiaalit.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille. Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.
Opintojakso on maksuton myös toisen asteen opiskelijoille (lukiot ja ammattiopistot) sekä Savoniasta valmistuneille tutkinto-opiskelijoille, kun tutkinnon suorittamisesta on enintään vuosi aikaa.