Siirry suoraan sisältöön

Green care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena (perusteet)Laajuus (5 op)

Tunnus: CO00BI44

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Ymmärtää mitä Green Care on
- Tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
- Tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä.
- Tuntee Green Care toimintaa Suomessa
- Saa valmiuksia hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
- Osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green care toimintaan.
- Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
- Antaa valmiuksia suunnitella Green Care toimintaa
- Tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
- Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
- Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia

Sisältö

- Green Care käsitteet, peruselementit ja toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
- Yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
- Tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green care toiminnan suunnittelu
- Green Care-laatumerkit

Oppimateriaalit

Löytyy Moodlesta

Lisätiedot

Huom! GC kesäkurssin opintojakson toteutusaika on 1.5.2024 - 31.7.2024

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

On suorittanut ajallaan ja hyväksytysti opintojaksolla vaaditut tehtävät Moodlessa esitettyjen kriteereiden mukaan.

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 100

Opettaja
  • Susanne Hämäläinen
  • Katriina Pylkkänen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opintojakson yleiskuvaus:
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Tämä opintojakso täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen gc-osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty.

Toteutustapa: 100% verkkokurssi Moodlessa, sisältäen yhden itsenäisesti toteutettavan vierailukäynnin/haastattelun itse valitsemassa kohteessa sekä vapaaehtoiset kontakti- ja ohjeistustunnit.

Suoritustavat:
- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
- Itsenäinen opintokäynti/haastattelu

Opiskelijan ajankäyttö

Luennot 2h
Omatoiminen opiskelu 133h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu tai yrittäjän haastattelu

Esitietovaatimukset

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

On suorittanut ajallaan ja hyväksytysti opintojaksolla vaaditut tehtävät Moodlessa esitettyjen kriteereiden mukaan.