Siirry suoraan sisältöön

Nautojen hyvinvointiLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BI45

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.
Opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.
Opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Sisältö

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Oppimateriaalit

Castrén, H. 1997. Kotieläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi. Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus.
Tauriainen, S. 2006. Naudanlihantuotanto. Opetushallitus.
Rushen, J. 2008, The welfare of cattle. Springer cop.
Opintojaksolla annettava materiaali

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 100

Opettaja
  • Hilkka Kämäräinen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO 1

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso opiskellaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelu sisältää kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perehtymistä, verkkoluentoja ja verkkokeskusteluja sekä muita oppimistehtäviä. Opintojakso sisältää aiheeseen perehtymisen käytännössä ja palautettavan videon tekemisen kohdetilasta, raportin kirjoittamisen sekä itsearvioinnin.

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien tekemisen, verkkokeskusteluihin osallistumisen, videon ja raportin sekä itsearvioinnin perusteella.

Opintojakso alkaa 3.6.2024 ja päättyy 31.7.2024.
Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 3.6.2024
Tehtävät on oltava tehtynä ja palautettuna viimeistään 28.7.2024 .

Opintojaksolla on aloitusluento 3.6. 2024.
Aloitusluento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin.
Opiskelussa tarvitaan kohdetila, josta havainnointitehtävä tehdään.

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakson työmäärä on yhteensä noin 135 tuntia, joka koostuu aloitusluennosta 1h, itsenäisesti toteutettavasta käytännön havainnoinnista kohdetilalla 4h, videon suunnittelusta, tekemisestä, editoinnista ja tekstityksestä n. 30 h ja muusta itsenäisestä opiskelusta 100 h, joka sisältää kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perehtymisen, lähtötentin Moodlessa, verkkokeskustelut, muut oppimistehtävät sekä raportin kirjoittamisen ja itsearvioinnin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu tilakäynti kohdetilalla. Tehtävään soveltuva nautakarjatila on etsittävä itse. Tila voi olla myös osallistujan kotitila tai muuten tuttu tila.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina Moodlessa olevaa verkkoaineistoa, aiheeseen liittyviä artikkeleita ja verkkosivuja ja kirjallisuutta.

Kirjallisuus:
Castrén, H. 1997. Kotieläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi. Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus.
Tauriainen, S. 2006. Naudanlihantuotanto. Opetushallitus.
Rushen, J. 2008, The welfare of cattle. Springer cop.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.