Siirry suoraan sisältöön

Kirjallinen suomen kieli, B2-tasoLaajuus (5 op)

Tunnus: S200BJ51

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä
- kuvata, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä omalta alalta
- referoida ja viitata tietolähteisiin
- kehittää kielitaitoa itsenäisesti
- käyttää keskitason kielioppia: lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä, sivulauseet sekä harvinaiset sijamuodot eli komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi.

Sisältö

- kirjoittamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
- keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Oppimateriaalit

- Materiaalit Moodlessa

Lisätiedot

- Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 1000

Opettaja
  • Veronika Mysheva
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Tervetuloa verkkokurssille opiskelemaan suomen kieltä!
Tämä kurssin jälkeen opit käyttämään B2-tason kielioppia ja kirjoittamaan erilaisia tekstejä.
Zoom-luennoilla pääset tutustumaan opiskelukavereihin ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.
Voit opiskella silloin, kun haluat!

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1.1-tason kielitaito suomen kielessä.
Kurssi on nonstop-verkkokursssi, jolla on itsenäistä opiskelua.
Opetuskieli on suomi.

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen.
Voit päättää itse, milloin opiskelet. Kurssin aika on 1.6.2023 - 31.8.2023.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin.
Ensimmäinen tapaaminen on 5.6.2024 klo 14 - 14.45.

Arviointi
Arvosana 5 on paras ja arvosana 0 on hylätty.

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Materiaalit Eduniassa
- BESSONOFF S. - M. ja HÄMÄLÄINEN, E 2011. Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton.
Voit aloittaa opiskelun 1.6. - 1.8.2024.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

18.09.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Anastasia Potakhina
  • Veronika Mysheva
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Tervetuloa verkkokurssille opiskelemaan suomen kieltä!
Tämä kurssin jälkeen opit käyttämään B2-tason kielioppia ja kirjoittamaan erilaisia tekstejä.
Zoom-luennoilla pääset tutustumaan opiskelukavereihin ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.
Voit opiskella silloin, kun haluat!

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin B1.1-tason kielitaito suomen kielessä.
Kurssi on nonstop-verkkokursssi, jolla on itsenäistä opiskelua.
Opetuskieli on suomi.

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen.
Voit päättää itse, milloin opiskelet, kuitenkin 18.9.2023 - 30.4.2024.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin.
Zoom-tapaamisia on 8
ja ne ovat keskiviikkoisin kello 10-10.45:
4.10, 1.11., 29.11., 20.12. | vuonna 2023
24.1., 21.2., 20.3., 17.4. | vuonna 2024

Arviointi
Arvosana 5 on paras ja arvosana 0 on hylätty.

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti.
Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille, jotka ovat vapaaehtoisia. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Materiaalit Eduniassa

Lisäksi:
- BESSONOFF S. - M. ja HÄMÄLÄINEN, E 2011. Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton.

Jos olet Savonian tutkinto-opiskelija, olet myös tervetullut kurssille!

Kirjallinen suomi B2: https://edunia.savonia.fi/course/view.php?id=128
Kirjautumisavain: KirSu223