Siirry suoraan sisältöön

Liikunta syöpään sairastuneen toimintakyvyn tukemisessaLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BK59

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- Tietää tavallisimpien syövän hoitomuotojen haittavaikutukset toimintakykyyn
- Ymmärtää liikunnan vaikutuksen toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemisessa
- Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa syöpään sairastuneen ohjaamisessa ja neuvonnassa

Sisältö

Liikunnan on osoitettu ehkäisevän syöpään sairastumista, vähentävän hoitojen haittavaikutuksia ja parantavan sairastuneen elämänlaatua. Haittavaikutusten vähentäminen ja elämänlaadun parantaminen ovat tärkeitä toimintakyvyn kokonaisuutta tukevia tekijöitä, joihin tällä opintojaksolla pureudutaan tarkemmin.

Sisältö:
- Syöpä sairautena
- Syövän keskeiset hoitomuodot
- Toimintakyvyn haasteet syöpähoitojen seurauksena
- Liikunta toimintakyvyn tukemisessa
- Muut toimintakyvyn tukemisen keinot

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 30.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Saijamari Hiltunen
  • Anne-Marika Partanen
  • Aija Jäntti
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina sisältäen itsenäistä opiskelumateriaaliin perehtymistä, oppimista testaavia tenttejä, kokoavan tehtävän ja verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan vertaiskeskustelun.

Aikataulu:
Tehtävä 1: Lähtötaso ja esittäytyminen 1.-9.6.2024
Tentit 1-3 verkko-oppimisympäristössä: 21.7.2024 mennessä
Kokoava tehtävä: Oman tehtävän palautus keskustelualueelle 21.7.2024 mennessä, vertaispalaute 22.-30.7.2024.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelutyön jakautuminen:
- Orientoituminen opintojaksoon, esittäytyminen ja oman lähtötason kuvaus 0,25 op, 7 tuntia opiskelijan työtä
- Syöpä sairautena 0,75 op, 20 tuntia opiskelijan työtä, teoriamateriaaliin perehtyminen ja tenttin valmistautuminen
- Syövän keskeiset hoitomuodot 0,5 op, 14 tuntia opiskelijan työtä, teoriamateriaaliin perehtyminen ja tenttin valmistautuminen
- Toimintakyvyn muutokset syöpähoitojen seurauksena ja syöpää sairastavan toimintakyvyn tukeminen 1,5 op, 40 tuntia opiskelijan työtä, teoriamateriaaliin perehtyminen ja tenttin valmistautuminen
- Liikunta toimintakyvyn tukemisessa 2 op, 54 tuntia opiskelijan työtä, oman tehtävän palautus ja vertaispalautteen antaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.