Siirry suoraan sisältöön

Uudistava johtajuus -osaajakoulutus: JOD22SUU

Tunnus: JOD22SUU

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Työn merkityksellisyys, työnilo ja hyvä johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnissa ja työmotivaatiossa, niin yksilölle kuin koko työyhteisölle.

Savonian Uudistava johtajuus -osaajakoulutus antaa sinulle monipuolisen näkemyksen niistä ajankohtaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat työyhteisön toimivuuteen ja sen uudistumiseen. Saat myös valmiuksia työyhteisön ja organisaation kehittämiseen sekä oman työsi ja itsesi kehittämiseen.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Opiskelija
- osaa kehittää omaa ja työyhteisönsä työhyvinvointia
- osaa käyttää konkreettisia, ajantasaisia johtamisen välineitä vaikuttaa organisaation ja henkilöstön toimintaan kohti menestystä
- osaa tarkastella työyhteisön kehittämistä kokonaisvaltaisesti, monipuolisesti ja käytännönläheisesti
- osaa kehittää esimiestaitojaan ja käyttää osaamistaan tuloksekkaassa esimiestyössä Asiantuntijuus kehittyy opintojaksoille määriteltyjen osaamistavoitteiden kautta. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää työhyvinvoinnin osaamista sekä antaa valmiuksia ja näkökulmia työyhteisön, organisaation ja oman työn uudistamiseen. Koulutuksessa painotetaan monipuolista ja kokonaisvaltaista näkemystä.

Toteutus

Uudistava johtajuus -opinnot koostuvat seitsemästä eri opintojaksosta, kukin 5 op. Osaajakoulutukseen tarvitaan kuusi opintojaksoa, sen laajuus on 30 op. Kun on suorittanut 30 op, saa uudistava johtamisen osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Lisäksi jokaisesta erillisestä avoimen amk:n 5 op:n suorituksesta tallentuu tieto Koski-palveluun, mistä suoritustietoja voi linkittää esim. työnantajalle tai opintoja hyväksiluettaessa.

Kun sinulla on koossa 30 op, lähetä siitä ilmoitus avoin.amk@savonia.fi -osoitteeseen. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavina verkko-opintoina. Verkko-opintojaksojen suorittaminen tapahtuu itsenäisesti. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Opintoja on mahdollista hyväksilukea Savonian eri tutkinto-ohjelmiin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksot eivät sisällä läsnäoloa vaativia suorituksia. Opintojaksot ovat 5 op:n laajuisia. Osaajakoulutuksen suorittamiseen vaaditaan kuuden opintojakson suorittaminen (30 op). Opiskelija voi valita kuusi opintojaksoa vapaasti opintokokonaisuuteen kuuluvien joukosta.

Osa opintojaksoista toteutuu koulutuksen aikana vain kerran, osa useammin. Opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kukin opintojakso on suoritettava opintojaksolla ilmoitettavien suoritusvaatimusten mukaisesti.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2023
JOD22SUU-1001
Perusopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
JOD22SUU-1007
Kesän 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 26)

0 - 26
4_CO22KESLEAN Lean-johtamisen perusteet 5
4_CO22KESLEAJA Lean-johtamisen jatkokurssi 3
4_CO22KESLLX2000 Tuloksekas johtaminen 5
4_CO22KESLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5
4_CO22KESFAS Fasilitoinnin perusteet 3
4_CO22KESUNI Uniterveys - Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5
JOD22SUU-1008
Syksyn 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_CO22SLEAN Lean-johtamisen perusteet 5
4_CO22SLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5
4_CO22SLIX7000 Service Design Thinking 5
JOD22SUU-1009
Kevään 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_CO23KLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5
4_CO23KLLX8020 Työhyvinvoinnin kehittäminen 5
4_CO23KMUUT Muutosjohtaminen 5
4_CO23KTUNTY Tunneäly työssä 5
JOD22SUU-1010
Kesän 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21
CO00BC18 Fasilitoinnin perusteet 3
4_CO23KESLEAN Lean-johtamisen perusteet 5
CO00BC27 Lean-johtamisen jatkokurssi 3
CO00BC37 Uniterveys – liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5
JO00BB70 Tuloksekas johtaminen 5
Yhteensä 30 56 15 41 15 41

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
JOD22SUU-1001
Perusopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
JOD22SUU-1007
Kesän 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 26)

0 - 26
4_CO22KESLEAN Lean-johtamisen perusteet 5
4_CO22KESLEAJA Lean-johtamisen jatkokurssi 3
4_CO22KESLLX2000 Tuloksekas johtaminen 5
4_CO22KESLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5
4_CO22KESFAS Fasilitoinnin perusteet 3
4_CO22KESUNI Uniterveys - Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5
JOD22SUU-1008
Syksyn 2022 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
4_CO22SLEAN Lean-johtamisen perusteet 5
4_CO22SLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5
4_CO22SLIX7000 Service Design Thinking 5
JOD22SUU-1009
Kevään 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
4_CO23KLLV0300 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5
4_CO23KLLX8020 Työhyvinvoinnin kehittäminen 5
4_CO23KMUUT Muutosjohtaminen 5
4_CO23KTUNTY Tunneäly työssä 5
JOD22SUU-1010
Kesän 2023 tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21
CO00BC18 Fasilitoinnin perusteet 3
4_CO23KESLEAN Lean-johtamisen perusteet 5
CO00BC27 Lean-johtamisen jatkokurssi 3
CO00BC37 Uniterveys – liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5
JO00BB70 Tuloksekas johtaminen 5