Siirry suoraan sisältöön

Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhönLaajuus (3 op)

Tunnus: 4_CO23KITSJO

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakso tähtää itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on löytää keinoja lisätä hyvinvointia ja tehokkuutta työhön.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä työn kannalta keskeiset itsensä johtamisen taidot
- huomioida omaa oppimista ja kehittymistä edistävät seikat työssä
- hyödyntää tunteita osana itsensä johtamista, stressinhallintaa ja resilienssin kehittämistä
- kehittää työtään ja ajankäyttöään

Sisältö

- Itsensä johtamisen taidoilla hyvinvointia ja tehokkuutta työhön
- Jatkuva oppiminen ja kehittyminen osana ammattilaisuutta
- Tunteet ja niiden valjastaminen voimavaraksi työssä
- Itselle sopivan työn ja työuran rakentaminen

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Oppimateriaalit

Verkossa Moodle-alustalla olevat materiaalit, esimerkiksi artikkelit, videot, luentoaineistot.
Kirjat, jotka ovat esimerkkejä oheislukemistosta ja joita opiskelija voi hyödyntää halutessaan opintojaksolla:
Berlin, S. 2019. Palkitseva työ.
Manka, M-L. ja Manka, M. 2016. Työhyvinvointi.
Sydänmaanlakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen.

Lisätiedot

- 100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 09.01.2023.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 09.01.2022 ja sulkeutuvat 30.04.2023 klo 23:59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 28.05.2023 mennessä.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Anna Rossi
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Kiinnostaako sinua itsensä johtaminen? Haluaisitko vahvistaa hyvinvointiasi ja tehokkuuttasi työssä tai opinnoissa? Tällä opintojaksolla voit paneutua työn/opiskelujen kannalta keskeisiin itsensä johtamisen taitoihin. Opit, miten voit hyödyntää tunteita osana itsensä johtamista, stressinhallintaa ja resilienssin kehittämistä. Pääset myös ideoimaan, miten voisit kehittää työtäsi/opiskeluasi ja ajankäyttöäsi tai vaikkapa sitä, miten rakennat polkusi toiveittesi mukaiseen työhön.
Opintojaksolla on mielenkiintoisiin itsensä johtamisen teemoihin liittyviä opetusvideoita ja runsaasti materiaalivinkkejä oman osaamisen syventämiseen. Teet opintojen aikana Kohti parempaa työelämää –suunnitelman, joka toimii konkreettisena apuvälineenä työhön/opintoihin liittyvien tavoitteittesi saavuttamisessa.

Opiskelijan ajankäyttö

Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä 80 h.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käsiteltävät teemat ja oppimistehtävä kytkeytyvät vahvasti työelämän kannalta merkityksellisiin itsensä johtamisen taitoihin.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkossa Moodle-alustalla olevat materiaalit, esimerkiksi artikkelit, videot, luentoaineistot.
Kirjat, jotka ovat esimerkkejä oheislukemistosta ja joita opiskelija voi hyödyntää halutessaan opintojaksolla:
Berlin, S. 2019. Palkitseva työ.
Manka, M-L. ja Manka, M. 2016. Työhyvinvointi.
Sydänmaanlakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 45 euroa.

Opintojakson osoite Moodlessa https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=15424 ja kirjautumisavain CO23KITSJO. Opintojaksolle on kirjauduttava 31.1.2023 mennessä, jotta voit suorittaa opintojakson.