Siirry suoraan sisältöön

Valmennusosaajakoulutus: JO23VALMO

Tunnus: JO23VALMO

Tutkinto:
Valmennusosaajakoulutus

Laajuus:
25 op

Kesto:
1.5 vuotta (25 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Valmennusosaajakoulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittäjille, valmentajille ja kaikille johtamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Koulutus antaa laaja-alaisen näkemyksen yksilön ja yhteisöjen toimintaan ja kehittymiseen liittyvistä tekijöistä. Koulutuksesta saa myös eväitä itsensä kehittämiseen ja valmiuksia toimia valmennukseen liittyvissä tehtävissä.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Valmennusosaaminen kehittyy opintojaksojen osaamistavoitteiden kautta.
25 op:n kokonaisuuden suoritettuaan saa Valmennusosaajan digitaalisen osaamismerkin.

Toteutus

Valmennusosaajakoulutus kestää 1,5 vuotta. Opinnot ovat kokonaan verkossa. 25 opintopistettä tarkoittaa noin 666 tuntia opiskelua.
Kukin opintojakso suoritetaan opintojaksolla ilmoitettavien suoritusvaatimusten mukaisesti.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024
JO23VALMO-1001
Valmennusosaajakoulutuksen opinnot

(Valitaan kaikki)

25
4_CO23KITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3
4_CO23KUNI Uniterveys - Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5
JO00BB70 Tuloksekas johtaminen 5
JO00BB71 Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen 2
JO00BB72 Tunneäly työssä 5
4_LLX8020 Työhyvinvoinnin kehittäminen 5
Yhteensä 25 8 17 8 7 10 8 7 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
JO23VALMO-1001
Valmennusosaajakoulutuksen opinnot

(Valitaan kaikki)

25
4_CO23KITSJO Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3
4_CO23KUNI Uniterveys - Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5
JO00BB70 Tuloksekas johtaminen 5
JO00BB71 Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen 2
JO00BB72 Tunneäly työssä 5
4_LLX8020 Työhyvinvoinnin kehittäminen 5