Siirry suoraan sisältöön

Tuloksekas johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: JO00BB70

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakso tähtää johtamistaitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista tuloksekkaastajohtamisesta. Lähestymistapa johtajuuteen ja lähijohtajana kehittymiseen on monipuolinen ja kokonaisvaltainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti
- osaa määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä
- osaa hyödyntää valmentavaa otetta johtamisessa
- osaa huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat johtamisessa
- osaa kehittää itseään esihenkilönä

Sisältö

- Tehokas itsensä johtaminen
- Tehokas tiimityö
- Huipputiimin rakentaminen ja johtaminen
- Valmentava johtaminen
- Esihenkilö innovaatioiden mahdollistajana
- Esihenkilönä kehittyminen

Ajoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 700

Opettaja
  • Ilkka Virolainen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk

Toteutuksen kuvaus

itsenäinen opiskelu hyödyntäen moodle-alustan materiaalia sekä kirjallisuutta
Kurssitehtävät
Tentit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen hyväksilukemista. Jos hallitset kuvatut osaamistavoitteet, voit hakea hyväksilukumenettelyä. Ahotoinnissa opiskelija tunnistaa, sanoittaa ja vertaa osaamistaan opintojakson osaamistavoitteisiin ja soveltuvaan viimeaikaiseen akateemiseen kirjallisuuteen. Ennen AHOT-hakemuksen tekoa keskustele tutkinto-ohjelman vastaavan/tutoropettajan kanssa osaamisesi soveltuvuudesta ahotointiin. Sen jälkeen sovi AHOT-näytön tavasta ja muodosta opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Johtamistaitojen kehittäminen ja soveltaminen käytäntöön.

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle-alustan materiaalit (artikkelit, videot, luentokalvot ym.)

Lisäksi luetaan 2 kirjaa seuraavasti: valittavana on 2 kirjapakettia. Valitaan toinen kirjapaketeista. Luettavana on kummassakin tapauksessa 2 kirjaa
A)
-Ristikangas, M.-R. & Ristikangas, V. 2017. Valmentava johtajuus. Alma Media. (myös aiempi painos käy)
-Virolainen, I. & Virolainen, H. 2016. Mielen voima työssä. Viisas Elämä.
TAI:
B)
-Sutinen, P. 2012. Johtajana olemisen kokemus kunta-alan johtajan kokemana. Tampereen yliopisto. Väitöskirja. (löytyy internetistä) Luvut: 1,2,3,4,7,8
-Markkula, M. 2011. Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu. Vaasan yliopisto. (löytyy internetistä) Luvut: 2,3,4,5,6,7

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Vastuuopettaja: Ilkka Virolainen
ilkka.virolainen@savonia.fi