Siirry suoraan sisältöön

Työhyvinvoinnin kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: 4_LLX8020

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaana
- opiskelija tietää työhyvinvoinnin eri osa-alueet
- opiskelija osaa arvioida organisaation työhyvinvoinnin tilaa
- opiskelija kykenee kehittämään omaa työhyvinvointia
- opiskelija ymmärtää lähijohtajan keinot kehittää työhyvinvointia organisaatiossa
- opiskelija kykenee kehittämään organisaation työhyvinvointia

Sisältö

- Työhyvinvoinnin osa-alueet
- Stressi työssä ja työuupumus
- Työn imu ja Flow työssä
- Työhyvinvoinnin kehittäminen yksilön, tiimin ja organisaation näkökulmasta
- Lähijohtaja työhyvinvoinnin edistäjänä
- Ikäjohtaminen
- Haastavien työhyvinvointitilanteiden ennakointi ja käsittely
- Muutoksen johtaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta
- Työhyvinvoinnin johtaminen
- Työhyvinvointiin liittyvä konsultointi

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tutkintokoulutus yhteiset - AMK

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

35 - 65

Opettaja
  • Ilkka Virolainen

Toteutuksen kuvaus

Luennot, aktiivinen osallistuminen luentoihin. Luennoilla myös case-tehtävien ratkaisemista.
Työpaja.
Case-organisaation työhyvinvoinnin tilan analysointi ja kehitysideat. (pienryhmissä).
Tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen hyväksilukemista. Jos hallitset kuvatut osaamistavoitteet, voit hakea hyväksilukumenettelyä. Ahotoinnissa opiskelija tunnistaa, sanoittaa ja vertaa osaamistaan opintojakson osaamistavoitteisiin ja soveltuvaan viimeaikaiseen akateemiseen kirjallisuuteen. Ennen AHOT-hakemuksen tekoa keskustele tutkinto-ohjelman vastaavan/tutoropettajan kanssa osaamisesi soveltuvuudesta ahotointiin. Sen jälkeen sovi AHOT-näytön tavasta ja muodosta opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö

Luennot, työpaja ja niihin valmistautuminen: 31h
Tentti ja siihen valmistautuminen 50h
Case-organisaation työhyvinvoinnin tilan analysointi ja siihen liittyvä ohjaus 54h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Organisaation työhyvinvoinnin tilan analyysi ja kehitysideat

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Aura,O. 2016. Strategisen hyvinvointi. Ossi Aura Consulting, Helsinki.
- Manka,M-L. ym. 2012. Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Synergos, Tampere.
- Puttonen, Ym. 2016. Työhyvinvointi paremmaksi. Työterveyslaitos, Helsinki.
-Moodle-alustan materiaalit

HUOM. Kaikki edellä olevat kirjat ovat saatavissa sähköisessä muodossa. Ne kaikki sisältyvät tenttimateriaaliin.