Siirry suoraan sisältöön

Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminenLaajuus (2 op)

Tunnus: JO00BB71

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinoinnin näkökulmaa urheilusponsoroinnissa ja osana yrityksen strategiaa. Opiskelija saa käsityksen nykyaikaisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksista ja hyödyntää oppimaansa oman urheilijabrändin suunnittelussa. Opiskelija saa käsityksen, miten opittuja taitoja voi hyödyntää työelämässä urheilu-uran jälkeen.

Sisältö

pohjustus markkinoinnin kilpailukeinoihin (4 P)
urheilusponsorointi osana yrityksen strategiaa
Nykyaikainen markkinointiviestintä ja sponsorointi
urheilijabrändäyksen tavoitteet ja vaikutukset
oman urheilijabrändin suunnittelu
tarinallistamisen mahdollisuudet eri viestintäkanavissa
urheilusta opittujen taitojen hyödyntäminen työelämässä (verkostoituminen, markkinointiosaaminen, yrittäjyystaidot)