Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutus: JOA23SDTY

Tunnus: JOA23SDTY

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Koulutuksen kuvaus

Työn digitalisoituminen muokkaa työn tekemisen tapoja ja haastaa ottamaan haltuun digitaalisia työkaluja.

Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutus antaa monipuolisen näkemyksen ajankohtaisista tekijöistä, joilla kullakin on merkitystä työympäristön digitalisaatiossa. Se antaa valmiuksia myös oman työn ja itsensä kehittämiseen sekä työyhteisön ja organisaation kehittämiseen vastamaan tämän ajan haasteita.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Osaajakoulutukseen käytyään opiskelija
- osaa tarkastella digitaalista työympäristöä käytännönläheisesti useasta eri näkökulmasta
- osaa käyttää konkreettisia, ajantasaisia työkaluja työskennellä menestyksekkäästi digitaalisessa työympäristössä
- osaa kehittää työn tekemisen tapojaan ja hyödyntää osaamistaan tuloksekkaassa työssä sekä työyhteisön kehittämisessä

Asiantuntijuus kehittyy opintojaksoille määriteltyjen osaamistavoitteiden kautta. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää osaamista ja taitoja hyödyntää työssä ja työyhteisön kehittämisessä digitaalisia työkaluja. Koulutus kehittää myös osallistujien työskentelytapoja vastaamaan tämän ajan haasteita ja toimintaympäristöä. Koulutuksessa painotetaan monipuolista näkemystä.

Toteutus

Digitaalinen työympäristö -opinnot koostuvat kymmenestä eri opintojaksosta, kukin 2 - 5 op. Osaajakoulutukseen tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Kun on suorittanut 30 op, saa Digitaalinen työympäristö -osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Lisäksi jokaisesta erillisestä avoimen amk:n suorituksesta tallentuu tieto Oma opintopolku -palveluun, mistä suoritustietoja voi jakaa esim. työnantajalle tai opintoja hyväksiluettaessa.

Kun sinulla on koossa 30 op, lähetä siitä ilmoitus avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Liitä mukaan myös oma sähköpostiosoitteesi, sillä merkki lähetetään siihen osoitteeseen. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavina verkko-opintoina. Verkko-opintojaksojen suorittaminen tapahtuu itsenäisesti. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Opintoja on mahdollista hyväksilukea Savonian eri tutkinto-ohjelmiin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Koulutus soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksot eivät sisällä läsnäoloa vaativia suorituksia. Opintojaksot ovat 2 - 5 op:n laajuisia. Osaajakoulutukseen tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti opintokokonaisuuteen kuuluvien joukosta.

Opintojaksojen ajallinen sijoittuminen on esitetty kohdassa Opintojen rakenne. Osa opintojaksoista toteutuu koulutuksen aikana vain kerran, osa useammin. Opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kukin opintojakso on suoritettava opintojaksolla ilmoitettavien suoritusvaatimusten mukaisesti.

Valitse opintojen ajoitus tai rakennenäkymä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain tai lukukausittain.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2023 2. / 2024
JOA23SDTY-1001
Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutuksen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
CO00BH50 Digimarkkinoinnin perusteet 5
CO00BH49 Henkilöbrändäys 5
4_LLX2100 Turvallisesti kyberajassa 5
CO00BH51 Strateginen sisältömarkkinointi 5
4_LIX1100 User Experience Design 5
CO00BI00 Google-markkinoinnin työkalut 5
CO00BH93 Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3
CO00BH99 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2
Yhteensä 30 35 25 10 25 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
JOA23SDTY-1001
Digitaalinen työympäristö -osaajakoulutuksen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
CO00BH50 Digimarkkinoinnin perusteet 5
CO00BH49 Henkilöbrändäys 5
4_LLX2100 Turvallisesti kyberajassa 5
CO00BH51 Strateginen sisältömarkkinointi 5
4_LIX1100 User Experience Design 5
CO00BI00 Google-markkinoinnin työkalut 5
CO00BH93 Itsensä johtamisen työkalut - hyvinvointia ja tehokkuutta työhön 3
CO00BH99 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun 2