Siirry suoraan sisältöön

Kotouttaminen asiakastyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: CO00BH61

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan kansallisen lainsäädännön
- toimia ohjaustilanteissa kulttuurisensitiivisesti eri syistä maahan muuttaneiden asiakkaiden kanssa
- käyttää ammatillisia työmenetelmiä osallistuen konstruktivistiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutusprosessiin ohjaustyössä
- ottaa saavutettavuuden ja selkokielen huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa
- toimia moninaistuvassa toimintaympäristössä ja tukea työyhteisöään kulttuurisensitiivisyydessä
- löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
- suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen: maahanmuuton ja kotoutumisen keskeiset termit
- monikulttuurinen ohjausvuorovaikutus ja eettiset ohjausperiaatteet
- kulttuurisensitiivinen ohjaus: eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus
- kaksisuuntainen kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
- kansalliset sopimukset ja lainsäädäntö

Esitietovaatimukset

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Oppimateriaalit

Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät materiaalit.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa Savonian sosionomiopiskelijoiden SSMOKT Multicultural Work -kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä ja sen kansallisista ulottuvuuksista. Tämä kurssi sisältää vain maahanmuuttonäkökulmat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Koko opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty perustuen Moodlen verkkotehtäviin.

Ilmoittautumisaika

26.02.2024 - 26.03.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 30.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
  • Kukka-Maaria Raatikainen
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

- 100% verkkokurssi (Moodle-pohjainen)
- Opintojakson oppimisalusta avautuu 1.6.2024.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2024 ja sulkeutuvat 31.8.2024 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opettajien kesälomalla ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 17.9.2024 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö

Ei lukujärjestykseen sidottuja etäluentoja.
Opiskelu on itsenäistä materiaaleihin (tekstit, linkit, videot) tutustumista, pienten verkkotehtävien ja -tenttien tekoa sekä raportin laatimista.

1. Kuva Suomesta | 15 tuntia
2. Lainsäädäntö | 30 tuntia
3. Monikulttuurinen työ ja palveluohjaus | 10 tuntia
4. Työn merkitys kotoutumisessa | 10 tuntia
5. Selkokieli ja saavutettavuus | 10 tuntia
6. Kulttuurien kohtaaminen | 15 tuntia
7. Kulttuurisensitiivisyys | 14 tuntia
8. Asiakasryhmän ohjaaminen | 20 tuntia
9. Lopputentti | 10 tuntia
10. Itsearviointi ja anna palaute | 1 tunti

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa Savonian sosionomiopiskelijoiden SSMOKT Multicultural Work -kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä ja sen kansallisista ulottuvuuksista. Tämä kurssi sisältää vain maahanmuuttonäkökulmat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sivustot:
Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tuki -hankkeessa tuotettu materiaali ohjaustyöstä:
MAAMOT: Monikulttuurinen ohjaus www.maamot.fi

Kotoutuminen.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Kirjat ja muut julkaistut teokset:
Linner Matikka, Johanna ja Hipp, Tiia (toim.) 2023: Traumainformoitu työote. PS-kustannus.
Sarvela, Kati ja Auvinen, Elisa 2020. Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Basama Books.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on suomenkielinen ja vain maahanmuuttajiin (ei muihin vähemmistöihin) keskittyvä, eikä näin ollen korvaa Savonian sosionomien tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa SSMOKT: Multicultural Work -kurssia, mutta on hyvä edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Koko opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty perustuen Moodlen verkkotehtäviin.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Kuopion toimipiste

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Kukka-Maaria Raatikainen
  • Kaja Rahkema
Ajoitusryhmät
  • Avoin_amk_CO (Koko: 400. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
  • Avoin_amk_CO

Toteutuksen kuvaus

Opiskelija osaa:
- kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön
- kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden
- nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
- käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa
- työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen
- tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
- löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Opiskelijan ajankäyttö

1. Kuva Suomesta | 15 tuntia
2. Lainsäädäntö | 30 tuntia
3. Monikulttuurinen työ ja palveluohjaus | 10 tuntia
4. Työn merkitys kotoutumisessa | 10 tuntia
5. Selkokieli ja saavutettavuus | 10 tuntia
6. Kulttuurien kohtaaminen | 15 tuntia
7. Kulttuurisensitiivisyys | 14 tuntia
8. Asiakasryhmän ohjaaminen | 20 tuntia
9. Lopputentti | 10 tuntia
10. Itsearviointi ja anna palaute | 1 tunti

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa Savonian sosionomiopiskelijoiden SSMOKT Multicultural Work -kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä ja sen kansallisista ulottuvuuksista. Tämä kurssi sisältää vain maahanmuuttonäkökulmat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjat ja muut julkaistut teokset:
Linner Matikka, Johanna ja Hipp, Tiia (toim.) 2023: Traumainformoitu työote. PS-kustannus.
Sarvela, Kati ja Auvinen, Elisa 2020. Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Basama Books.

Sivustot:
Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tuki -hankkeessa tuotettu materiaali ohjaustyöstä:
MAAMOT: Monikulttuurinen ohjaus www.maamot.fi

Kotoutuminen.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Lisätietoja opiskelijoille

100% verkkokurssi (Edunia), jolla ei ole tapaamisia opettajan ja opetusryhmän kanssa.
- Opintojakson Edunia-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten viimeistään 15.1.2024.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 22.1.2024 ja sulkeutuvat 30.4.2024 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2024 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.
- Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Opintojakso on maksuton CampusOnline -opiskelijoille.
Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa. Vaihtoehtona on myös vuosimaksu 350 €, joka kattaa 12 kuukauden opintomaksut.
Lukion tai ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella maksutta Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Pohjois-Savon alueen ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukioista 1.1.2023 lähtien valmistuneet voivat opiskella maksutta yhden vuoden Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun opinnot aloitetaan vuoden sisällä valmistumisesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Koko opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty perustuen Moodlen verkkotehtäviin.